WISESIGHT SOCIAL PERFORMANCE REPORT วิเคราะห์ประสิทธิภาพแบรนด์บนโซเชียล

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
WISESIGHT SOCIAL PERFORMANCE REPORT

ในยุคสมัยของโลกดิจิทัลเกือบทุกแบรนด์คงมีการสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านทางช่องทาง โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างการรับรู้ไปจนกระทั่งถึงการปิดการขายกันเป็นเรื่องธรรมดา เพราะจุดเด่นของช่องอย่างโซเชียลมีเดีย คือสามารถสื่อสารได้เร็ว มีปฏิสัมพันธ์แบบสองทาง และมีข้อมูลมากมายที่สามารถเก็บเพื่อนำมาวิเคราะห์ได้ แต่ปัญหาก็คือในปัจจุบันยังมีน้อยแบรนด์นักที่ได้ใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการสื่อสารของแบรนด์อย่างจริงจัง

ข้อมูลบนโซเชียลบอกอะไรเราได้บ้าง 

การใช้ข้อมูลอย่างเข้าใจจะช่วยให้แบรนด์สามารถวางกลยุทธ์คอนเทนต์ (Content Strategy) ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่ง Wisesight เองในฐานะที่มีข้อมูลครอบคุลมจึงพยายามเน้นไปที่การวัดผลการสื่อสารของแบรนด์ในเชิงเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม เพื่อให้เห็น Position และ Landscape ของการแข่งขันได้อย่างชัดเจน เราเรียกว่า WISESIGHT SOCIAL PERFORMANCE REPORT 

ข้อดีของ WISESIGHT SOCIAL PERFORMANCE REPORT 

– เข้าใจและเปรียบเทียบการแข่งขันของอุตสาหกรรมบนโซเชียล
– ปรับปรุงการวางกลยุทธ์คอนเทนต์ (Content Strategy)
– ค้นหาเทรนด์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบนโซเชียลมีเดีย
– วัดผลด้วย Metric ที่เป็นมาตรฐานจากผู้เชี่ยวชาญของ Wisesight

WISESIGHT SOCIAL PERFORMANCE REPORT กับบทวิเคราะห์ 3 ส่วนหลัก 

โดย WISESIGHT SOCIAL PERFORMANCE REPORT จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ที่ช่วยปรับโลกโซเชียลของแบรนด์คุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่

1.Measure Content Impact

เป็นการวัดผลคอนเทนต์ของแบรนด์ตัวเองเพื่อดูว่าคอนเทนต์ประเภทไหนที่ทำได้ดี คอนเทนต์แบบไหนที่ต้องปรับปรุงหรือควรหยุด

2. Benchmark Competitors

เป็นส่วนที่ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสื่อสารของคู่แข่งในอุตสาหกรรม เพื่อให้เห็นภาพการแข่งขันและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผ่านเส้น P90 INDEX ที่เป็นมาตรฐาน

3. Inspire Content

การทำคอนเทนต์ที่ดีนอกจากจะวัดผลจากสิ่งที่แบรนด์สื่อสารแล้ว ก็ควรจะมีการฟังเสียงของผู้บริโภคด้วยว่าต้องการอะไร หรืออะไรกำลังเป็นเทรนด์ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และเติมไอเดียให้คอนเทนต์โดนใจผู้บริโภคยิ่งขึ้น

ทั้ง 3 ส่วนนี้ คือจุดเด่นสำคัญ ของ WISESIGHT SOCIAL PERFORMANCE REPORT ที่จะมาช่วยให้แบรนด์สามารถทำคอนเทนต์และทำการสื่อสารกับผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

วิเคราะห์โลกโซเชียลของแบรนด์คุณได้แล้ววันนี้ที่: https://bit.ly/3ieoVwW

Share:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Share:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin