ZOCIAL EYE เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่! ตอบโจทย์การใช้งานในอีกระดับด้วย Action

ZOCIAL EYE เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่! ตอบโจทย์การใช้งานในอีกระดับด้วย Action (แอคชั่น) ฟีเจอร์ที่จะทำให้คุณสามารถสร้างระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าให้กับแคมเปญ หรือ Keywords ที่คุณต้องการผ่าน LINE (ไลน์แอพพลิเคชั่น) ให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่าน LINE Account หรือ LINE Group โดยสามารถกำหนดระยะเวลาการแจ้งเตือนผ่าน LINE หรือช่องทางอื่นๆ ได้ด้วยตัวคุณเอง ด้วย 2 ขั้นตอนง่ายๆ

  1. Choose filter: ระบุ Action name, เลือก Channel และระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ Filter เพื่อกรองข้อมูลที่คุณต้องการ ให้แสดงผลผ่านระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า

    การตั้งค่าการแสดงผลแจ้งเตือน
  2. Choose action: ระบุช่องทางที่คุณต้องการให้ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าแสดงผลโดยสามารถเลือกได้ 2 ช่องทางคือ Email และ LINE (ไลน์แอพพลิเคชั่น) จากนั้นระบุผู้รับข้อความจากระบบ พร้อมกำหนดระยะเวลา (ความถี่) ที่ต้องการ หลังจากนั้นคุณจะไม่พลาดการเข้าถึงทุกข้อมูลได้อย่างสะดวกสบาย
การแสดงผลการแจ้งเตือนใน LINE

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.wisesight.com

Related Content