โธธ โซเชียล โอบีว็อค รีแบรนด์ครั้งใหญ่ ก้าวสู่ผู้นำการวิเคราะห์ข้อมูลระดับ APAC ภายใต้แบรนด์ใหม่ ไวซ์ไซท์

(16 กรกฎาคม 2561; กรุงเทพฯ) ตอกย้ำความเป็นผู้นำการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล โธธ โซเชียล โอบีว็อค ประกาศรีแบรนด์สร้างแบรนด์ใหม่ภายใต้ชื่อ ไวซ์ไซท์ (WISESIGHT) บุกตลาดต่างประเทศ มุ่งสู่การเป็นผู้นำการวิเคราะห์ข้อมูลระดับเอเชียแปซิฟิก (APAC)

กล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวซ์ไซท์ จำกัด เปิดเผยว่า “การรวมตัวกันของ โธธ โซเชียล และ โอบีว็อค นอกจากจุดแข็งทางเทคโนโลยีและศักยภาพของบุคลากรที่เพิ่มขึ้น วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรที่ต้องยอมรับว่าอาศัยเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาในการปรับเปลี่ยน วันนี้เราสามารถพูดได้ว่ โธธ โซเชียล โอบีว็อค (Thoth Zocial OBVOC) ได้รวมเป็นหนึ่งเดียว ความแข็งแกร่งของ โธธ โซเชียล โอบีว็อค ทำให้เกิดทิศทางในการดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิม คือการก้าวสู่การเป็นผู้นำการวิเคราะห์ข้อมูลระดับเอเชียแปซิฟิก จึงเรียกได้ว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการประกาศรวมพลังอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับสร้างแบรนด์ใหม่ ภายใต้ชื่อ ไวซ์ไซท์

การรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์ในครั้งนี้ ทำให้เกิดแบรนด์คาแรคเตอร์ใหม่ที่สะท้อนภาพลักษณ์และทิศทางการบริหารงานที่ชัดเจนภายใต้ชื่อ ไวซ์ไซท์ ที่สื่อความหมายถึงการมองเห็นข้อมูลอย่างชาญฉลาด สีแดงสการ์เล็ตถูกใช้เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ ความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ ความรวดเร็ว โดยเลือกใช้ตัวอักษรดับเบิลยู W ตัวอักษรแรกของชื่อ ไวซ์ไซท์ แทนสัญลักษณ์ สื่อถึงการมองเห็นข้อมูลโซเชียลที่ชัดเจนแม่นยำผ่านวงกลมที่เปรียบเสมือนลูกตา ข้อมูลมหาศาลบนโซเชียลที่ถูกเล่าผ่านเส้นนำสายตาจากซ้ายมาขวา แสดงถึงการกลั่นกรองอย่างมีระบบจนเป็นความชาญฉลาดที่ลูกค้าสามารถมองเห็นและนำไปตัดสินใจได้ สิ่งนี้เป็นคุณค่าหลักที่เราส่งมอบให้ลูกค้าและถูกถ่ายทอดผ่านรูปทรงเพชรด้านบนขวาสุดของตัวอักษร W บนโลโก้ ไวซ์ไซท์

ไวซ์ไซท์ แบ่งการให้บริการเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ 1. ไวซ์ไซท์อินไซท์ (WISESIGHT INSIGHTS) ช่วยให้องค์กรกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและการตลาดได้อย่างตรงประเด็นและตรงกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภค รวมทั้งจับตาความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ ด้วย Zocial Eye, Metric, และ Research 2. ไวซ์ไซท์ซีอาร์เอ็ม (WISESIGHT CRM) ช่วยให้องค์กรสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ด้วยเครื่องมือและทีมงานที่ช่วยให้ตราสินค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตามเวลาจริง เพื่อช่วยแก้ปัญหา ตอบข้อสงสัย สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวด้วย Warroom และ Monitoring 3. ไวซ์ไซท์คอนเวอร์ชัน (WISESIGHT CONVERSION) เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายผ่านข้อมูลเชิงลึกรายบุคคล เพิ่มโอกาสใหม่ทางธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งในการวางกลยุทธ์สื่อสาร เครื่องมือ Precision ยังสามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดกลุ่มเป้าหมายให้แม่นยำยิ่งขึ้น สร้างประสบการณ์ที่นำไปสู่ความภักดีกับตราสินค้า 4. ไวซ์ไซท์อคาเดมี (WISESIGHT ACADEMY) เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้สนใจวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล จัดหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เครื่องมือ

ด้าน พเนิน อัศววิภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราขยายตลาดต่างประเทศตั้งแต่ต้นปี 2560 ด้วยวิธีลงทุนเต็มรูปแบบ ปัจจุบันเราตั้ง ไวซ์ไซท์ มาเลเซีย เป็นศูนย์บัญชาการระดับภูมิภาค มี Shakthi DC ผู้อำนวยการภูมิภาคร่วมบริหารงาน ซึ่งขณะนี้เราดำเนินธุรกิจจนผ่านจุดคุ้มทุนแล้วและกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องสู่ระดับเอเชียแปซิฟิก ด้วยกลยุทธ์ Hyper Localization ที่ประกอบด้วยจุดแข็ง 3 ด้าน คือ

  1. เทคโนโลยี – ระบบการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระบบที่ออกมาเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลในระดับท้องถิ่นที่ลงลึกอย่างละเอียด
  2. ภาษา – ความเข้าใจความซับซ้อนของภาษาเป็นหัวใจของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลโซเชียล เราได้ปรับกระบวนการทั้งหมดทั้งในส่วนเทคโนโลยีและการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าของภาษาเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำสูงสุด โดยเรารองรับภาษาหลักทั้งหมดในภูมิภาค
  3. วัฒนธรรม – การทำงานกับคนท้องถิ่นที่เข้าใจวัฒนธรรมของตลาดเป็นอย่างดี ทำให้เราสามารถบุกตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ไวซ์ไซท์ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การขยายตลาดสู่ระดับเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและจุดแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล เราจึงเปิด ไวซ์ไซท์ อคาเดมี จัดหลักสูตรอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลร่วมกับสถาบัน BINARY ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ตรงกันและการบริหารงานของคุณสุพลชัย กีรติขจร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ โดยมุ่งสร้างผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.wisesight.com”

Related Content