อย่างที่เราทราบกันดีว่า โซเชียลมีเดีย (Social Media) ในปัจจุบันนั้นมีมากมายหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งในแต่ละแพลตฟอร์มก็มีชุดข้อมูลที่น่าสนใจแตกต่างกัน นี่จึงเป็นที่มาว่า ทำไม Wiseisght จึงพัฒนาการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

และใน WISESIGHT TREND ซึ่งเป็นเครื่องมือจับกระแสในเรื่องของเทรนด์เองก็มีการนำเสนอข้อมูลของโซเชียลมีเดียแบบแยกแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยเช่นกัน โดยใช้งานผ่านฟีเจอร์ Channels บน Voice Overview 

มาดูกันดีกว่าว่า ฟีเจอร์ Channels จะแสดงข้อมูลของโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง และนักการตลาดหรือผู้ใช้ WISESIGHT TREND จะนำข้อมูลชุดนี้ไปใช้งานต่อได้อย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์

ฟีเจอร์ Channels คืออะไร

Channels คือ ฟีเจอร์ที่อยู่ในหมวด Voice Overview จะแสดงผลลัพธ์ที่เป็นข้อมูลของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่าง ๆ แยกออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เห็นว่าเทรนด์ที่กำลังเป็นที่นิยมนี้มีแพลตฟอร์มไหนบ้างที่ผู้คนใช้งานเพื่อพูดคุยกันถึงประเด็นร้อนแรงดังกล่าวมากที่สุด โดยจะแบ่งข้อมูลของโซเชียลมีเดียเป็น 7 แพลตฟอร์มด้วยกัน ได้แก่

 • Facebook 
 • Twitter
 • Instagram
 • Forums
 • News
 • YouTube
 • Others เช่น TIkTok, Blog ฯลฯ

ผู้ใช้งาน WISESIGHT TREND รู้อะไรได้จาก Channels 

 • ช่วยในการแยกข้อมูลการใช้งานของ Social Media Platform ให้เห็นอย่างชัดเจน รู้ว่าเทรนด์ที่กำลังเป็นกระแสนั้นผู้คนใช้แพลตฟอร์มไหนในการพูดคุยกันมากที่สุด
 • สามารถนำข้อมูลของการใช้งานโซเชียลมีเดียในแต่ละแพลตฟอร์มไปวางแผนการทำ Content Marketing ต่อไปได้
 • หากทำการดูข้อมูล Channels แยกออกไปตามแต่ละอุตสาหกรรมจะทำให้เห็นว่าสัดส่วนการใช้โซเชียลมีเดียในแต่ละแพลตฟอร์มจะมีความแตกต่างกัน ทำให้สามารถวางแผนการใช้ Social Media Marketing ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

วิธีการใช้งาน Channels 

 1. เมื่อเข้าใช้งาน TREND.WISESIGHT จะสังเกตเห็นแถบ Menu bar บริเวณมุมขวามือ ให้คลิกเปิดที่ ‘Voice Overview’
 1. หลังจากนั้นจะปรากฏผลลัพธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น…
 1. เลือกคลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรที่อยู่มุมขวามือเพื่อทำการดูข้อมูลในส่วนที่สนใจให้แสดงผลลัพธ​์แบบเต็มจอ

ตัวอย่างการใช้งาน Channels 

ยกตัวอย่างการใช้ฟีเจอร์ Channels ร่วมกับฟีเจอร์อื่น ๆ ของ WISESIGHT TREND เช่น 

การใช้งาน Channel ด้วยการดูข้อมูลเทรนด์โดยรวม

ยกตัวอย่างการดูปริมาณการใช้งานโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลา 1 วันที่ผ่านมาจะเห็นว่าสัดส่วนของการใช้งานโซเชียลมีเดียจะอยู่ที่ Facebook และ Twitter เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาจะเป็น Instagram, YouTube, Forum และ News ตามลำดับ

การใช้งาน Channel ด้วยการดูข้อมูลแยกตามอุตสาหกรรม

ส่วนการดูว่าอุตสาหกรรมไหนใช้แพลตฟอร์มใดบ้างในช่วงนี้ก็จะช่วยทำให้เห็นเทรนด์ของการใช้โซเชียลมีเดีย และรู้ว่าผู้คนใช้ช่องทางไหนในการพูดคุยกันบ้าง ซึ่งจะช่วยทำให้เข้าหากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ดีขึ้น เช่น

ผู้คนที่จัดอยู่ในอุตสาหกรรมธนาคารและการเงิน (Banking) ในช่วง 1 เดือนมานี้ จะใช้งานแพลตฟอร์ม Facebook, Twitter และ YouTube เป็นหลัก

แต่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม (Hospitality & Travel Agency) ช่วงนี้เทรนด์ที่นิยมจะถูกพูดถึงกันใน Facebook เพียงอย่างเดียว

การใช้งาน Channel ด้วยการดูข้อมูลแยกตามคีย์เวิร์ด (Keyword)

ยกตัวอย่างการดูว่าแต่ละโซเชียลมีเดียมีการพูดถึงคำคีย์เวิร์ด (Keyword) ที่ผู้คนนิยมใช้กันอย่างไร ในสัดส่วนเท่าไหร่บ้าง อย่างเช่น ในช่วงนี้ที่ผู้คนสนใจเทรนด์เกี่ยวกับคำว่าปีใหม่สูงเป็นอันดับ 1

ผลปรากฏว่าเทรนด์นี้ผู้คนส่วนใหญ่พูดถึงกันใน Twitter และ Facebook เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาจะเป็น Instagram, YouTube, Forum และ News ตามลำดับ

สรุปการใช้งานฟีเจอร์ Channels ของ TREND.WISESIGHT

การใช้งานฟีเจอร์ Channel จะใช้เพื่อดูสัดส่วนของการใช้งานโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าเทรนด์ที่ผู้คนกำลังนิยมนั้นในแต่ละแพลตฟอร์มมีปริมาณการใช้งานอย่างไรบ้าง หรือใช้ดูว่าเทรนด์ในแต่ละอุตสาหกรรมนิยมใช้แพลตฟอร์มไหนมากที่สุดก็ได้ ประโยชน์ของฟีเจอร์นี้จึงใช้เพื่อนำมาวางแผนการเลือกใช้โซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสมสำหรับทำคอนเทนต์เพื่อเกาะกระแสเทรนด์ดัง โดยไม่ต้องลงทุนสร้างคอนเทนต์เพื่อเผยแพร่ในทุกแพลตฟอร์ม