ผู้คนหลายล้านคนกำลังใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย เป็นประจำทุกวันและเกือบจะทั้งวัน บนหลากหลายแพลทฟอร์มทั้งในรูปแบบข้อความ รูปภาพและวีดีโอ ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ ครอบครัว ในสิ่งพวกเขากำลังมีความสนใจ ชอบหรือไม่ชอบอะไร โดยข้อมูล Insight เหล่านี้มีประโยชน์ต่อนักการตลาดเป็นอย่างมากเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงการออกแบบและการปรับปรุงแคมเปญการตลาดให้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมาย (Audience) 

ด้วยข้อมูลที่มีจำนวนมากมายมหาศาลและหลากหลายรูปแบบ (Text, Image, Video) ในยุคที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง AI Marketing ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานของนักการตลาดให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุน รวมถึงได้ข้อมูล Insight ที่แม่นยำ

AI Marketing เข้ามาช่วยธุรกิจได้อย่างไร? อะไรคือความท้าทาย? รวมไปถึงกรณีที่น่าศึกษาของการประยุกต์ใช้งาน AI Marketing ที่น่าสนใจ

AI Marketing คืออะไร?

AI Marketing คือการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI & Machine Learning) เข้ามาช่วยในการทำงานของนักการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการลดต้นทุน เช่น การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง เพื่อการคาดการณ์ที่แม่นยำ (Prediction) โดยนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงหรือออกแบบสินค้าและบริการ รวมถึงแคมเปญการตลาดที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ลองจินตนาการว่าถ้าต้องใช้คนในการเก็บข้อมูลจำนวนมากจากหลากหลายแพลทฟอร์มและหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงมากขนาดไหน และที่สำคัญยังทำให้ได้ข้อมูลที่ล่าช้าและไม่ทันต่อการแข่งขัน

โดย AI มักจะถูกออกแบบให้เข้าไปอยู่ในเครื่องมือเทคโนโลยีการตลาด (Marketing Technology หรือ Martech) เช่น Social Listening, ChatBot, Email Marketing, Advertising Platform เป็นต้น

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI Marketing ในธุรกิจเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลบนโลกโซเชียลมีเดีย

เรามาหาคำตอบกันว่า AI สามารถช่วยเปลี่ยน Raw Data บนโลกโซเชียลมีเดีย ให้เป็น Insight ที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้อย่างไร?

Social Listening คือเครื่องมือ Martech ที่ช่วยรวบรวมข้อมูลบนโลกออนไลน์ช่วยให้แบรนด์ทำความเข้าใจเสียงของผู้บริโภค โดย Zocial Eye จาก Wisesight มี Kirin AI ทำหน้าที่สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ Kirin AI มีความเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี จากการถูกป้อนข้อมูลให้ AI & Machine Learning ด้วยข้อมูลภาษาไทยที่ถูกเก็บรวบรวมนับ 10 ปี

ตัวอย่าง Wisesight Kirin AI สามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

ทำให้เข้าใจลูกค้า (Customer Insight)

Kirin AI มีความสามารถในการทำ Object Detection, Logo Detection, OCR (Optical Character Recognition) และ Sentiment Analysis โดยทั้ง 4 ฟีเจอร์ ช่วยทำให้ได้ Insight จากข้อมูลบนโลกโซเชียล ตัวอย่างเช่น ลูกค้ามีพฤติกรรมอย่างไร (Customer Behavior), ลูกค้าชอบหรือไม่ชอบอะไร (Customer Preference), ผลรวมของความรู้สึก ประสบการณ์ และความคิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการจากตัวลูกค้า (Brand Perception) โดยแบรนด์สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการนำไปพัฒนาสินค้าและบริการ, การให้บริการลูกค้า และการออกแบบแคมเปญการตลาดให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น

เราไปดูตัวอย่างของ Object Detection, Logo Detection, OCR (Optical Character Recognition) และ Sentiment Analysis กันเลยว่าคืออะไร? และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร?

Object Detection

Object Detection คือความสามารถของ AI ในการตรวจจับวัตถุบนภาพได้อย่างแม่นยำ เช่นลูกค้าเพศอะไร สวมใส่อะไรบ้าง และยังสามารถตรวจจับข้อความ (text) ที่อยู่บนรูปภาพได้อีกด้วย

จากตัวอย่างภาพทำให้เราทราบว่าสินค้าประเภทเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่เป็นขวด และลูกค้าส่วนใหญ่ที่โพสต์ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์

จากตัวอย่างภาพเดิมสำหรับสินค้าประเภทเสื้อผ้า จะทำให้ทราบว่าลูกค้าสวมใส่เสื้อผ้าประเภทไหนในบริบทต่างๆ และใส่เสื้อแบรนด์อะไร โดย AI สามารถจับข้อความหรือ Logo บนเสื้อในภาพได้อีกด้วย

ตัวอย่างของการใช้ Object Detection ของ Amazon

ที่มาของรูป Amazon

จากภาพด้านบน Amazon สามารถแนะนำสินค้าบน E-Commerce ที่ลูกค้ามักซื้อคู่กันได้โดยใช้ Object Detection

รายละเอียดเพิ่มเติมของ Object Detection

Logo Detection

ฟังเสียงผู้บริโภคกำลังพูดถึงหรือสนใจอะไรบนรูปภาพที่มีโลโก้สินค้าของคุณหรือของคู่แข่ง โดย Kirin AI จะค้นหาโลโก้ในรูปภาพที่มีการโพสต์หรือแชร์ เพื่อวิเคราะห์หา Insight บนข้อความที่โพสต์เกี่ยวกับรูปภาพนั้นๆ


Logo Detection จากในภาพ: Coca Cola, Wong nai

ในบางครั้งแบรนด์ของคุณอาจกำลังถูกพูดถึงโดยไม่รู้ตัว ซึ่ง Kirin AI Logo Detection จาก Zocial Eye สามารถค้นหาข้อมูลว่าแบรนด์ของคุณกำลังมีใครพูดถึงอยู่บ้าง (Earn Media)

รายละเอียดเพิ่มเติมของ Logo Detection

OCR (Optical Character Recognition)

OCR (Optical Character Recognition) คือความสามารถของ AI ในการตรวจจับข้อความบนรูปภาพ (text on image) ที่ไม่ใช่ข้อความที่พิมพ์ทั่วไป (text) เพื่อให้ได้ Insight อย่างแม่นยำ เช่นลูกค้าชอบหรือไม่ชอบแคมเปญการตลาดของเรา, ชอบหรือไม่ชอบสินค้าและบริการของเราอย่างไร เป็นต้น

เครื่องมือ Social Listening สามารถตรวจจับข้อความทั่วไป (text) และสามารถนำไปจัดเก็บเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป แต่ไม่สามารถจัดเก็บข้อความที่อยู่บนรูปภาพได้ ดังนั้นต้องอาศัยเทคโนโลยี OCR ในการเข้ามา extract ข้อมูลบนรูปภาพ (text on image) ให้อยู่ในรูปแบบข้อความ (text) ก่อนนำไปจัดเก็บเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล


Optical Character Recognition: ข้อความที่ได้จากการ extract รูปภาพด้านบน

Aum Bellezza about 3 weeks ago ใครมีแพลนจะซื้อของในแอพ Laz คืนนี้ พี่อั้มแจก 500.- จำนวน 3 คน กติกาในโพส ,https://s.lazada.co.th/l.dk5N,182,134,102

รายละเอียดเพิ่มเติมของ OCR (Optical Character Recognition)

Sentiment Analysis

วิเคราะห์ข้อมูลว่าลูกค้ามีความรู้สึกต่อสินค้า บริการ หรือแคมเปญทางการตลาดอย่างไร จากสิ่งที่ลูกค้าโพสต์บนโลกออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงให้สินค้า บริการหรือแคมเปญการตลาดดีขึ้น Kirin AI สามารถวิเคราะห์ข้อความว่าเป็น Positive, Neutral หรือ Negative ได้อย่างแม่นยำ

Kirin AI ไม่ได้วิเคราะห์ Sentiment ตาม Keyword เท่านั้น แต่วิเคราะห์ข้อมูลทั้งประโยคตามตัวอย่างรูปด้านล่าง

ค้นหา Influencer ที่เหมาะสม

คัดเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจด้วย Kirin AI Influencer Directory เกณฑ์การวัดผลระดับมืออาชีพอันแม่นยำจาก WISESIGHT METRIC

​​

วิเคราะห์คู่แข่ง

ฟังเสียงผู้บริโภคว่ากำลังมีความสนใจหรือรู้สึกอย่างไรต่อสินค้า บริการหรือแคมเปญการตลาดของคู่แข่ง ให้ Kirin AI ช่วยวิเคราะห์เสียงตอบรับจากผู้บริโภค

สามารถดูฟีเจอร์เพิ่มเติมของ Zocial Eye ได้ คลิกที่นี่

ความท้าทายในการใช้ AI Marketing สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลบนโลกโซเชียล

ความแม่นยำในการวิเคราะห์ภาษา

เป็นความท้าทายของ AI & Machine Learning ที่ต้องเรียนรู้ภาษาในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะภาษาไทย เพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เพราะภาษามีหลากหลายบริบท เช่น การพูดประชดประชัน เป็นต้น โดย Kirin AI ได้ถูกสอนให้เรียนรู้ด้วยข้อมูลที่ทาง Wisesight รวบรวมไว้กว่า 10 ปี เพื่อให้ AI เข้าใจบริบทภาษาไทยเป็นอย่างดี

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI Marketing อื่นๆ ในปัจจุบัน

  • Content Generation: การใช้เครื่องมือ ChatGPT ในการให้ AI เขียน Content สำหรับ Blog หรือโพสต์บน Social Media
  • Chatbot: AI Chatbot ช่วยในการตอบคำถามลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทุกวันและตลอด 24 ชั่วโมง ยกตัวอย่างเครื่องมือ Martech ของ Wisesight ที่ชื่อว่า Warroom และ Wisesight Omnichannel Solution มี AI Chatbot ที่สามารถตอบคำถามลูกค้าจากทุกช่องทางบนโลกออนไลน์ 24/7
  • Advertising Platform: เครื่องมือโฆษณาต่างๆ เช่น Google Ads, Facebook Ads ต่างใช้ AI เพื่อให้สามารถโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการปรับปรุงให้โฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

จากข้อมูลข้างต้น AI Marketing ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำการตลาดในยุคปัจจุบันรวมถึงอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะได้เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน รวมถึงความแม่นยำให้กับธุรกิจ สำหรับท่านใดสนใจบริการหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kirin AI ของทาง Wisesight สามารถลงทะเบียนที่หน้าติดต่อเราได้เลยค่ะ