Social Data หรือข้อมูลทางโซเชียลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการทำธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล คือสิ่งที่ช่วยให้แบรนด์และนักการตลาดเข้าใจผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด โดยปี 2020 นี้ก็เป็นอีกปีที่หลายๆ ธุรกิจต้องมีการปรับตัวเช่นกัน จากมุมมองของผู้นำการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลในไทย มาดูกันครับว่าในปีนี้ มีแนวโน้มการใช้ข้อมูลโซเชียลมีเดียอะไรบ้าง ที่นักการตลาดและแบรนด์ต้องรู้

Social Data Trend ควรใช้ข้อมูลโซเชียลอย่างไรให้ได้ผลดี

1. ควรตื่นตัวอยู่ตลอด

ปัจจุบันเรื่องดราม่าเกิดได้ตลอดเวลาจากทุกช่องทาง ทำให้เรานิ่งนอนใจกับโลกโซเชียลไม่ได้ แบรนด์จึงควรจัดการกับเรื่องนี้ด้วยเครื่องมือที่ช่วยปลุกและคอยสอดส่องความเคลื่อนไหวต่างๆ บนโลกโซเชียล รวมถึงช่วยจัดการกับวิกฤติได้ตามที่แบรนด์กำหนด ซึ่งจากประสบการณ์ของเราช่วยบอกได้ว่าแบรนด์ควรจัดการกับวิกฤตอย่างไร เพราะเรื่องพวกนี้จะมีผลกระทบมากขึ้นในทุกๆ ปี แบรนด์และนักการตลาดควรที่จะต้องใส่ใจให้มากขึ้น

2. ทันต่อสถานการณ์ และสื่อสารกับลูกค้าให้มากขึ้น

ในแต่ละวันมีคนพูดบนโซเชียลมีเดียกว่า 20 ล้านข้อความ ทำให้แบรนด์ที่ไม่ค่อยสื่อสารหรือสร้างเอ็นเกจเมนต์ ลูกค้าจึงถูกดึงดูดความสนใจไปยังเรื่องอื่นได้ง่าย แบรนด์และนักการตลาดจึงควรเกาะติดสถานการณ์ จับความสนใจของลูกค้าผ่านการพูดและสื่อสารเยอะๆ โดยนอกจากการพูดผ่านช่องทางของตัวเองแล้ว ก็ควรดึงอินฟลูเอ็นเซอร์เข้ามาช่วยพูดแทน เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น และเมื่อแบรนด์สื่อสารออกไปแล้วผู้บริโภคเกิดคำถาม เขาก็คาดหวังให้แบรนด์ตอบทันทีเช่นกัน

3. หาโอกาสใหม่ๆ จากไลฟสไตล์ที่เปลี่ยนไปของลูกค้า

ปัจจุบันลูกค้าเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์อยู่ตลอด แบรนด์จึงควรที่จะต้องเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ก่อนที่จะสื่อสารออกไป ซึ่งการใช้ Social Listening วิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยบอกความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น ทำให้แบรนด์เห็นแนวทางในการสื่อสาร สามารถปรับกลยุทธ์และหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ บนพื้นฐานของความเข้าใจในพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้า

4. ลงโฆษณาแบบเจาะกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

การลงโฆษณาโดยอาศัยประสบการณ์เพียงอย่างเดียวทำให้กำหนดเป้าหมายแบบเจาะกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงได้ยาก นักการตลาดควรใช้การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยในการลงโฆษณาแบบเจาะกลุ่ม โดยใช้ ZOCIAL EYE เก็บข้อมูลสิ่งที่คนพูดถึง นำมาวิเคราะห์หาอินไซท์ เข้าใจ ‘ความสนใจ’ ของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้ชัดเจน นำไปสร้างงานครีเอทีฟได้ตรงใจ เลือกกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำ ช่วยให้โฆษณาที่ซื้อไว้ครอบคลุมความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้สูงขึ้น เช่น สินค้า Unisex อย่างปากกาไวท์บอร์ด Social Listening จะช่วยวิเคราะห์บอกสัดส่วนการพูดถึงสินค้าในผู้ชายกับผู้หญิง รวมถึงบอกระยะเวลาที่ถูกพูดถึงมากที่สุดได้ ช่วยให้แบรนด์เลือกสื่อสารได้ตรงกลุ่มและถูกเวลา ไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไป

5.เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

ในอนาคตเราจะมีการใช้ข้อมูลโซเชียลมากขึ้นเรื่อยๆ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะนักการตลาดยิ่งควรที่จะเรียนรู้และเข้าใจเพื่อเห็นภาพกว้างในการทำงานให้ตอบรับกับเป้าหมายของแบรนด์ ซึ่งที่ไวซ์ไซท์เองก็ได้พัฒนาหลายๆ ทักษะให้กับนักวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อที่จะเข้าใจลูกค้าและทำงานวิเคราะห์ข้อมูลได้ตรงจุดมากที่สุด

ในแต่ละวันทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะพฤติกรรมผู้บริโภคที่อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การรู้แนวแน้มการใช้ข้อมูลโซเชียล จะช่วยให้แบรนด์และนักการตลาดปรับตัวได้ทันสถานการณ์ พร้อมวางแผนกลยุทธ์ไปในทิศทางที่ถูกต้อง