PDPA คืออะไร ข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้ที่หลายๆ คนให้ความสนใจไม่แพ้เรื่องของไทยชนะ ก็คือ การประกาศใช้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) ซึ่งทาง Wisesight เองก็มีการออกนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นกับครับ เนื่องจากมีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และนำออกมาเผยแพร่ จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับ PDPA ครับ แล้ว PDPA คืออะไร และ Wisesight มีการปรับใช้อย่างไร วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเรื่องนี้ให้ทุกคนรู้กันครับ

PDPA คืออะไร

PDPA (Personal Data Protection Act) หรือพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฏหมายที่ออกมาคุ้มครองเรื่องสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลครับ เพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคลถูกนำไปใช้โดยทางมิชอบนั่นเอง ต่อจากนี้ หากองค์กร หน่วยงาน หรือผู้ใดก็ตามจะนำข้อมูลของบุคคลอื่นไปใช้ต้องผ่านการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ Wisesight เองก็เห็นถึงความสำคัญของพ.ร.บ.นี้ และได้นำมาปรับใช้ให้ถูกต้องตามพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว และเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าครับ

WISESIGHT ปรับตัวให้เข้ากับ PDPA อย่างไร

เมื่อมีพ.ร.บ.ฯ นี้ออกมา Wisesight ก็ไม่ได้นิ่งเฉย รีบดำเนินการให้ถูกต้องตาม PDPA ดังนี้ครับ

1. แต่งตั้งทีมเพื่อดูแลข้อมูลให้เป็นไปตาม PDPA

Wisesight ได้มีการการแต่งตั้งทีมขึ้นมาที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล หรือ Data Protection Officer (DPO) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทในการดูแลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับ PDPA โดยเฉพาะครับ

2. ระบบและบริการเป็นไปตาม PDPA

ทั้งระบบและบริการของ Wisesight จะมีการจัดทำระบบให้สอดคล้องกับ PDPA เนื่องจาก Wisesight เป็นบริษัทที่มีการเก็บข้อมูล ใช้ข้อมูล และประมวลผลผ่าน Software ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องร่างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับ PDPA ซึ่งนโยบายนี้ครอบคลุมการทำงานของข้อมูลทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งภายในประเทศไทยและประเทศอื่นที่เป็นที่ตั้งของไวซ์ไซท์ และครอบคลุมถึงการใช้งานของผู้ที่ได้รับอนุญาตจากทุกคู่สัญญาด้วย โดยนอกจากให้สอดคล้องกับ PDPA แล้ว ยังสอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละแพลตฟอร์มด้วย

3. ยอมรับนโยบายการใช้งาน

สำหรับผู้ใช้งานระบบและบริการของ Wisesight ถือว่าเป็นการขอเข้าไปใช้ข้อมูลในฐาน Big Data ดังนั้น เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลไม่เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องตาม PDPA ผู้ใช้งานระบบและบริการของ Wisesight ต้องกดยอมรับเงื่อนไขหรือนโยบายการใช้งานก่อน

4. ทำระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนเว็บไซต์ WISESIGHT

ในด้านของเว็บไซต์ Wisesight ก็มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนเช่นกันครับ เรามีการทำ Privacy Policy ในเว็บไซต์ หรือนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวให้เจ้าของข้อมูล โดยมีการชี้แจงรายละเอียดอย่างชัดเจนว่า มีการจัดเก็บข้อมูลอะไรในระหว่างที่คุณเข้ามาในหน้าของเว็บไซต์ (Cookie) เงื่อนไขการนำข้อมูลที่ทุกคนกรอกในฟอร์มต่างๆ และมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลอย่างรัดกุม ทุกคนสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียด (URL Privacy Policy) เพื่อทำความเข้าใจก่อนที่จะกดยินยอม (Consent) หลังจากนั้นก็เข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างสบายใจครับ

Wisesight เห็นความสำคัญเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล และเมื่อมีกฎหมาย PDPA ขึ้น ก็ไม่นิ่งนอนใจ และนำมาปรับใช้กับบริการและผลิตภัณท์ รวมถึงเว็บไซต์ของเราด้วย แม้ว่าจะการเลื่อนใช้อย่างเป็นทางการในปีหน้า แต่ก็ไม่นิ่งนอนใจนำมาปรับใช้ให้เร็วที่สุด เพื่อให้เกิดความสบายใจและปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทุกคน