ONLINE PR SCORE ถือว่าเป็นการวัดผลการ PR บนออนไลน์ที่เริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด รวมถึงผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับออนไลน์ เพราะนอกจากจะสามารถใช้วัดผลการประชาสัมพันธ์ได้อย่างแม่นยำแล้ว ยังมีความรวดเร็วและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาผ่าน prscore.adisakk3.sg-host.com โดยที่ ONLINE PR SCORE ไม่ได้เพียงแค่วัดผลด้านใดด้านหนึ่งของการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังวัดผลอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน Publisher ที่ Publisher Score มีการอัปเดตตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อโลกออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้าน Content ที่ใช้ Content Score เป็นตัววัดผลว่าสำนักข่าวนี้ลงข่าวให้เราแล้วมีคนสนใจมากน้อยเพียงใด สุดท้ายคือด้าน Audience Score ที่เปรียบเสมือนการวัด Feedback หรือ Sentiment ของข่าว ซึ่งด้านนี้เป็นการวัดผลเชิง Quality ที่ยังไม่มีที่ใดทำมาก่อน โดยทั้งหมดนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้แบรนด์ของคุณวัดผลและวางแผนสื่อที่ดีมากยิ่งขึ้นในอนาคต สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บทความ ONLINE PR SCORE

แต่ถ้าคุณต้องการรายงานสรุปการประชาสัมพันธ์ที่ในมุมมองที่ลึกมากขึ้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพและผลตอบรับของแคมเปญทาง WISESIGHT ขอแนะนำ ONLINE PR REPORT เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการวิเคราะห์เจาะลึกแบบตรงประเด็นและยังสามารถวัดผล PR บนโลกออนไลน์ให้กับคุณแบบครบถ้วนทุกมิติความพิเศษของ ONLINE PR REPORT คือสามารถสรุปเป็นรายแคมเปญได้หากเดือนนั้นคุณมีแคมเปญพร้อมกันหลายแคมเปญ นอกจากนี้สามารถสรุป Top Publisher, Top Content by Social Media Platforms, Top 10 Contents ในแต่ละแกนทั้ง PR SCORE, Content Score, Publisher Score, Audience Score และปิดท้ายด้วย News Cliping ที่จะเป็นการนำเสนอคะแนนแต่ละด้านเป็นรายคอนเทนต์ เพราะเมื่อเราได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและแม่นยำ จะช่วยให้คุณสามารถวัดผลและวางกลยุทธ์การสื่อสารที่ดีขึ้นได้ในครั้งต่อไป

ONLINE PR REPORT นั้นจะประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ Summary, Platform score และ News Cliping ในส่วนของ Summary จะเป็นการรวบรวมตัวเลขที่น่าสนใจมาสรุปเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์เช่น 

 • Total PR Score
 • Number of Article
 • PR Score per Article
 • Top Publisher by channel
 • Publisher tier 
 • Timeline article posted

โดยสรุปตรงส่วนนี้จะทำให้นักประชาสัมพันธ์สามารถวิเคราะห์คร่าวๆ ได้ทันทีว่าแคมเปญที่ปล่อยออกไปนั้นมีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง 

ถัดมาคือการสรุปคะแนนและตัวเลขของแต่ละช่องทางทั้ง Website, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube วัดผลด้านต่างๆ ในแต่ละช่องทาง ได้แก่

 • Follower 
 • Publisher Engagement
 • Content Quality
 • Content Engagement
 • Audience 

หัวใจหลักของ ONLINE PR REPORT นั่นก็คือ ONLINE PR SCORE เป็นการวัดผลที่ไม่ได้มีแค่แกนเดียว แต่มีถึง 3 แกน ซึ่งเป็นแกนหลักที่จะสะท้อนผลลัพธ์ของการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

 • Publisher Score – จะเป็นตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของสื่อแต่ละเจ้าที่มีการพูดถึงข่าวและการประชาสัมพันธ์ของเราบนโซเชียลมีเดีย หากเราพบว่าสื่อใดมีประสิทธิภาพและคะแนนสูง ก็จะทำให้เราสามารถปรับกลยุทธ์การสื่อสารในอนาคตต่อไปได้ และมีการปรับปรุงอัพเดทอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นคะแนนที่เป็นล่าสุดอยู่เสมอ ตอบรับกับโลก Social Media ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 • Content Score – คำนวณจากคุณภาพของเนื้อหาข่าวที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ตามคำสำคัญหรือข้อความที่พูดถึงแบรนด์และผลิตภัณท์ซึ่งอยู่ในเนื้อหาของข่าว เพราะบางครั้งข่าวของเราได้ลงสำนักข่าวใหญ่ๆ แต่คนอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วม (Engage) กับเนื้อหาของเราก็ได้ คะแนนตรงจุดนี้จะเป็นตัวชี้วัดในส่วนของคุณภาพเนื้อหาที่เกิดขึ้น รวมถึงเป็นการดูว่าสำนักข่าวหรือสื่อออนไลน์ ลงข่าวให้กับแบรนด์ของเราละเอียดและดีมากน้อยแค่ไหน
 • Audience Score – เป็นตัวชี้วัดซึ่งประกอบไปด้วยความเกี่ยวข้องของ Feedback (Relevancy) และความชื่นชอบต่อเนื้อหา (Intimacy) ตรงจุดนี้หากใครคุ้นเคยกับการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ สิ่งนี้ก็เปรียบเสมือน Feedback หรือ Sentiment ที่เราได้กลับมาในรูปแบบ Comment ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วการประชาสัมพันธ์แบบเก่าอาจไม่สามารถวัดได้ว่า Feedback จากผู้อ่านหรือผู้บริโภคเป็นอย่างไร ดังนั้น Audience Score จึงเป็นหนึ่งในแกนหลักที่สำคัญอย่างมากในการคำนวณ

ในส่วนของ Top Content จะเรียงลำดับจากข่าวที่มีคะแนนสูงในแต่ละแกน ทั้ง PR Score, Content, Publisher และ Audience เพื่อแสดงว่าในแต่ข่าวไหนมีคะแนนสูงในแกนใดบ้าง

ในส่วนสุดท้ายคือ News Cliping ที่จะแสดงคะแนนทั้ง 4 ด้านของข่าวๆ นั้นว่ามีคะแนนแต่ละด้านเป็นอย่างไร คะแนนด้านใดสูงกว่ากัน เปรียบเทียบจากสื่อเดียวกันช่องทางใดได้คะแนนมากกว่ากัน ตรงจุดนี้ช่วยให้นักประชาสัมพันธ์และนักการตลาดที่ใช้งานสามารถวางแผนและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ครั้งหน้าได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น


สำหรับใครที่สนใจใช้งาน WISESIGHT ONLINE PR REPORT
รับบริการให้คำปรึกษาฟรีจากผู้เชี่ยวชาญ ติดต่อทีมงาน WISESIGHT ที่นี่ได้เลย