ในหนึ่งวันมีข้อมูลโซเชียลเกิดขึ้นหลายล้านข้อความและเปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็ว มาพร้อมกับกระแสอีกนับไม่ถ้วน จึงไม่แปลกที่หลายบริษัทหันมาสนใจการทำการตลาดบนโซเชียลมากขึ้น รวมถึงการใช้ข้อมูลโซเชียลในการตัดสินใจทำแคมเปญทางการตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ดังนั้นการนำข้อมูลโซเชียลมาใช้ให้ถูกจุดจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ยิ่งเรารู้เร็ว เราก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน 

หลายคนพูดว่ายุคนี้เป็นยุคที่ธุรกิจขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Business) ใครๆ ก็ล้วนต้องการมีข้อมูล (Data) ไว้ในครอบครอง เพราะเชื่อด้วยว่ามูลค่าของข้อมูลเทียบเท่าได้กับน้ำมัน (Data is the new oil) แต่ธุรกิจบางกลุ่มก็อาจดึงข้อมูลมาใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะข้อมูลโซเชียลที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนข้อมูลแบบอื่น อีกทั้งยังมาเร็วไปเร็วและมีจำนวนมหาศาล ซึ่งนอกจากแคมเปญทางการตลาดแล้ว ข้อมูลโซเชียลยังนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของการทำงานในองค์กรได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลโซเชียลมาใช้เป็นตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์ รวมทั้งใช้เพื่อสำรวจความเห็นในการเตรียมปล่อยสินค้าใหม่ก่อนสู่ตลาด การมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาหรือมีทีมนักวิเคราะห์ที่สามารถใช้งานข้อมูลโซเชียลประยุกต์กับข้อมูลอื่นๆ เข้ามาร่วมด้วยน่าจะช่วยให้ธุรกิจทำงานได้ดียิ่งขึ้นมาก Wisesight ขอแนะนำบริการ  “Data Consulting” บริการให้คำปรึกษาและช่วยให้ลูกค้าค้นพบความต้องการของผู้บริโภคจากข้อมูลโซเชียลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นำทีมโดยนักวิเคราะห์ข้อมูลจาก Wisesight ที่พร้อมให้คำแนะนำตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ของ Wisesight ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Data Consulting จาก Wisesight ถูกแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบเพื่อให้เหมาะกับหลากหลายธุรกิจและองค์กรที่ต้องการใช้งานข้อมูลโซเชียล ได้แก่

  1. In-house Research Team: การส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลโซเชียลที่มีประสบการณ์การทำงานกับหลากหลายสาขาธุรกิจเข้าไปดูแล รวมทั้งให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกับองค์กรหรือบริษัทอย่างใกล้ชิด เปรียบเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในทีมที่ช่วยให้คุณเข้าถึง วิเคราะห์ จัดการ และหาคำตอบให้กับทุกโจทย์ที่ต้องใช้งานข้อมูลโซเชียล ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม โดยมั่นใจได้ว่าข้อมูลโซเชียลที่ถูกนำไปวิเคราะห์นั้นถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ บริการนี้เหมาะกับทีมที่อยากได้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพ

  2. Coaching Service: บริการการฝึกอบรมสำหรับการสร้างทีมนักวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กรหรือบริษัท บริการนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อองค์กรหรือบริษัทที่ต้องการจะสร้างทีมนักวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลขึ้นมา แต่ขาดบุคลากร ทรัพยากร และต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างทีมวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Wisesight จะเข้าไปทำการจัดการตั้งแต่เริ่มต้นสร้างทีม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลโซเชียลและเครื่องมือวิเคราะห์ รวมถึงประยุกต์ข้อมูลจากหลายส่วน ทั้งข้อมูลภายใน และข้อมูลที่มาจากแหล่งอื่นนอกองค์กรเข้ามาเพื่อเสริมแกร่งองค์กรในด้านการวิเคราะห์ บริการนี้จึงเหมาะสำหรับงานพัฒนาเชิงโครงสร้างองค์กรที่ต้องการเติบโตไปพร้อมกับการใช้ข้อมูลโซเชียล

  3. Pitching Partnership (สำหรับเอเจนซีเท่านั้น): โปรแกรมการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลโซเชียลเข้าไปทำงานร่วมกับเอเจนซีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทั้งในด้านของโซเชียลและข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งการประยุกต์ข้อมูลเหล่านั้นให้ออกมาเป็นชิ้นงานสำหรับการนำเสนอลูกค้า (Pitching) โดยเฉพาะ เหมาะกับเอเจนซีทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
     
  • ครีเอทีฟเอเจนซี นำไปวางแผนสำหรับงานความคิดสร้างสรรค์ทางการสื่อสารเพราะโลกโซเชียลมีกระแสมากมายเกิดขึ้นทุกวัน จำเป็นต้องมีการจับกระแสและนำมาต่อยอดอย่างถูกต้องและเข้าถึงใจผู้ชม
  • มีเดียเอเจนซี นำข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมาปรับเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์สำหรับการใช้งบประมาณ
  • พีอาร์เอเจนซี สร้างรูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์บนช่องทางโซเซียลมีเดียเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ตรงจุดและตรงใจมากยิ่งขึ้น
  • อินฟลูเอนเซอร์เอเจนซี เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของอินฟลูเอนเซอร์บนสังคมโซเชียลมีเดียเพื่อนำไปต่อยอดในการเลือกใช้งานอินฟลูเอนเซอร์ได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

บริการนี้เหมาะสำหรับเอเจนซีที่ต้องการใช้ข้อมูลโซเชียลมาสนับสนุนการนำเสนองานให้ครบถ้วน รอบด้าน อีกทั้งยังลดเวลาการทำงานของเอเจนซีด้านการวิเคราะห์และใช้งานข้อมูลโซเชียล รวมทั้งยังได้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำข้อมูลในส่วนอื่นมาประกอบกับข้อมูลโซเชียล เพราะการมีข้อมูลสนับสนุนที่ดีและผลงานที่ยอดเยี่ยมจะทำให้เพิ่มโอกาสในการได้รับคัดเลือกจากลูกค้ามากยิ่งขึ้น

บริการ Data Consulting จาก Wisesight นอกจากการแนะนำและให้คำปรึกษาการใช้งานเครื่องมือและข้อมูลอย่างถูกต้องแล้ว ยังสามารถออกแบบกระบวนการทำงานและรูปแบบการทำงานร่วมกันได้อย่างอิสระ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขององค์กรเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีอิสระในรูปแบบของการส่งมอบงานที่ปรับเปลี่ยนได้ตามเรื่องหรือหัวข้อที่แต่ละองค์กรสนใจได้ตลอดเวลา สอดรับกับกระแสโซเชียลที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง

องค์กรใดที่กำลังสนใจด้านข้อมูลโซเชียลหรืออยากจะสร้างทีมวิเคราะห์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อใช้งานข้อมูลได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ติดต่อทีมงาน WISESIGHT ที่นี่ได้เลย