วิกฤต COVID-19 ทำให้ธุรกิจต่างๆ ก็ต้องเริ่มปรับตัว เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยคือ พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนถูกสั่งห้ามเดินทางออกนอกบ้านและพื้นที่แออัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีการซื้อขายในร้านค้าลดน้อยลง แล้วเราควรจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้อย่างไร Wisesight มีแนวทางแนะนำครับ

วิกฤต COVID-19 ธุรกิจควรปรับตัวอย่างไร

1. รู้สถานการณ์ประจำวันเพื่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ทุกวันนี้มีข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19 มากมาย แต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นเรื่องยากที่เราจะรู้ได้ว่า ข่าวไหนคือข่าวจริง ข่าวไหนคือข่าวปลอม (Fake News) การที่ธุรกิจจะปรับตัวได้ทันกับเหตุการณ์ ผู้นำองค์กรควรรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง เพราะจะช่วยลดความตื่นตระหนกจากข่าวปลอมที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว และสื่อสารถึงพนักงานได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้นำองค์กรจะได้รู้ว่า ควรออกนโยบายอะไรเพื่อให้ทำงานในสถานการณ์นี้ได้ เช่น จำเป็นต้อง Work From Home หรือไม่ ถ้าต้องใช้วิธีการนี้เราจะทำงานกันอย่างไรให้ราบรื่น ข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยลดความตื่นตระหนกของผู้นำองค์กร และพนักงาน ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงท่ามกลางวิกฤต

2. วิกฤต COVID-19 ธุรกิจควรมีข้อมูลในมือ

จากสถานการณ์ปัจจุบันส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพราะสถานการณ์เปลี่ยนทุกวัน เลยต้องปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ธุรกิจอาจจำเป็นต้องปรับช่องทางการสื่อสาร เพื่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าแบบทันทีทันใด เช่น ธุรกิจร้านอาหาร จากที่ขายอาหารในร้าน อาจจะปรับเป็นบริการเดลิเวอร์รี่ ส่งอาหารถึงบ้าน ไม่จำเป็นต้องให้ลูกค้าออกจากบ้านมาถึงที่ร้าน ใครตามผู้บริโภคได้ทัน ก็จะอยู่รอด หากรู้ข้อมูลได้ก่อน เราก็จะวางกลยุทธ์ได้ถูกต้อง

3. ธุรกิจควรสร้างความเชื่อมั่น

ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการมากเป็นอันดับต้นๆ หากมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบ ธุรกิจต้องปรับตัวให้ทัน โดยการสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นออกไป เช่น เมื่อมีข่าวตรวจพบว่ามีผู้ป่วย COVID-19 ในบริษัทที่เป็นสาขาย่อยทำให้ต้องปิดสาขาย่อยชั่วคราว แต่สาขาใหญ่ยังเปิดทำการปกติ ถ้าเราไม่สื่อสารออกไป ก็อาจทำให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าเข้าใจว่า บริษัทนี้ได้ปิดทำการทุกสาขา เพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางธุรกิจ ผู้นำองค์กร หรือผู้บริหาร ก็ควรออกมาสื่อสารถึงข้อเท็จจริง และยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องว่า สาขาใหญ่ยังเปิดทำการปกติ และมีมาตรการป้องกันโรค COVID-19 แต่แค่จดหมายแถลงการณ์ที่สื่อสารออกไปอาจยังไม่พอ ธุรกิจจำเป็นต้องมอร์นิเตอร์หรือดูแลผลระทบและวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราสื่อสารออกไป เพื่อเสริมความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจได้อย่างครอบคลุม หรือในอีกกรณีอาจจะไม่พบผู้ป่วย แต่เพื่อเสริมความมั่นใจมากขึ้นไปอีก อาจจะต้องมีการสื่อสารมาตรการความปลอดภัย เช่น เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด- ปิดร้าน หรือบริเวณที่ยังเปิดให้บริการอยู่ เพื่อตอบสนองนโยบายลดความเสี่ยงแพร่ระบาดของ COVID-19 และสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่า ธุรกิจยังคงดำเนินไปตามปกติ และยังเพิ่มระดับการป้องกันอีกด้วย


แล้วธุรกิจของคุณจะกู้วิกฤตด้วยวิธีการเหล่านี้ได้อย่างไร ซึ่งสิ่งที่จะมาช่วยแก้สถานการณ์ COVID-19 ให้กับธุรกิจได้อย่างตรงจุดมากที่สุดก็คือ บริการของ Wisesight ครับ ได้แก่– FREE! COVID-19 REALTIME TREND อัปเดตสถานการณ์ COVID-19 แบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ https://trend.adisakk3.sg-host.com/covid19/– COVID-19 DAILY SUMMARY บริการสรุปสถานการณ์ประจำวันสำหรับผู้ประกอบการราคาพิเศษ! รวบรวมประเด็นสำคัญในแต่ละวันเกี่ยวกับ COVID-19, ประเด็นที่คนบนโซเชียลให้ความสนใจเป็นพิเศษ รวมถึงสรุปคัดกรองข่าวปลอม (Fake News) เพื่อประเมินสถานการณ์ และสามารถวางกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ติดต่อเราได้ที่ https://wisesight.com/contact-us/ หรือโทร. 08 4149 431