fbpx

DATA CONSULTING

บริการให้คำปรึกษาข้อมูลโซเชียลที่ช่วย

เพื่อ ประสิทธิภาพการตลาดโชเชียล
ทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญ

DATA CONSULTING ให้คุณได้ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาด้านการวิจัยข้อมูลในขณะที่พวกเขาแนะนำคุณตลอดเส้นทางการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลของคุณ ตั้งแต่การออกแบบวิธีการและผลลัพธ์ที่เหมาะสม การผสานข้อมูลโซเชียลเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ การสร้างทีมวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลของคุณเอง ทั้งหมดนี้เพื่อก้าวไปสู่ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ทำงานและปรึกษาโดยตรงกับทีมผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล

ทำงานตามเงื่อนไขของคุณ - ข้อกำหนดการรวบรวมข้อมูลที่ปรับได้อย่างเต็มที่และการประมวลผลด้วยการผลลัพท์แบบอิสระ

ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลโซเชียล

CONSULTING : In-House Social Data Research Team

IN-HOUSE SOCIAL DATA RESEARCH TEAM

  • ทีมงานที่ปรึกษาด้านการวิจัยข้อมูลโดยเฉพาะจะนั่งทำงานที่สำนักงานของคุณ (สูงสุด 4 วัน/สัปดาห์หรือตามข้อตกลง)
  • ด้วยทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย ทีมงานจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อช่วยออกแบบและนำเสนอโซลูชันการวิจัยข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลายเพื่อตอบทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ

CONSULTING : Consultation on Social Data Analytics Transformation

CONSULTATION ON SOCIAL DATA ANALYTICS TRANSFORMATION

  • ทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อออกแบบและนำเสนอ solution แบบ end-to-end เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลทางสังคมในองค์กร
  • ขอบเขตของงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรและเป้าหมายสุดท้าย เช่น Wisesight สามารถจัดฝึกอบรมองค์กรหรือเวิร์กช็อปสำหรับทีมงานของคุณเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และสามารถใช้ข้อมูลทางสังคมได้ด้วยตัวเอง

CONSULTING : Pitching Partnership

PITCHING PARTNERSHIP

  • ขอบเขตของงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรและเป้าหมายสุดท้าย เช่น Wisesight สามารถจัดฝึกอบรมองค์กรหรือเวิร์กช็อปสำหรับทีมงานของคุณเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และสามารถใช้ข้อมูลโซเชียลได้ด้วยตัวเอง ทีมงานที่ปรึกษาด้านการวิจัยข้อมูลที่ทุ่มเททำงานเคียงข้างกันกับทีมเสนอขายของคุณ ออกแบบ และจัดหาโซลูชันข้อมูลโซเชียลที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งอย่างราบรื่นและช่วยขับเคลื่อนโครงการเสนอขายของคุณไปสู่ความสำเร็จ
  • รับข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคที่เป็นปัจจุบันและมีประโยชน์ทันทีทันเวลาสำหรับการเสนอขาย ในขณะเดียวกันก็ช่วยประหยัดเวลาและชั่วโมงแรงงานของคุณในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างข้อเสนอ

ติดต่อเรา

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

Data Consulting