NO MORE GUESSING

The best way to manage your social Media data

The best way to manage your social Media data

The best way to manage your social media data

Slider

OUR SOLUTIONS

ไวซ์ไซท์มีเครื่องมือและบริการวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ
เพื่อให้ทุกองค์กรสามารถขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Brand / Product Strategy

ไวซ์ไซท์สามารถหาข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคหรือสิ่งที่คนให้ความสนใจบนสื่อสังคม ทำให้ตราสินค้าสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวางกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

Research

อยากรู้ไหม ว่าผู้บริโภคพูดและทำอะไรบนสื่อสังคม กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการอยู่ตรงไหน สิ่งที่คนสนใจในขณะนี้เป็นเรื่องอะไร ไวซ์ไซท์มีทีมวิจัยข้อมูลจากสื่อสังคมที่หาคำตอบและเจาะลึกข้อมูลให้กับคุณได้

Personalize Campaign

การเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการเก็บข้อมูลเชิงลึกแบบรายบุคคล ช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ทางธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งในการวางกลยุทธ์สื่อสารที่เหมาะสม ไวซ์ไซท์ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อวิเคราะห์และจัดกลุ่มเป้าหมายให้แม่นยำยิ่งขึ้น สร้างประสบการณ์ที่นำไปสู่ความภักดีกับตราสินค้า

Customer Support

บริการหลังการขายเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างตราสินค้า ไวซ์ไซท์ช่วยให้ตราสินค้าเข้าถึงคำถามหรือความต้องการความช่วยเหลือจากผู้บริโภค ผ่านทีมงานและเครื่องมือที่คอยสนับสนุนตราสินค้าให้ทำงานได้สะดวกขึ้น มากขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น

Market Analysis

ข้อมูลสื่อสังคมนำมาใช้วิเคราะห์ตลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นขนาด อัตราการเติบโต พฤติกรรมของผู้บริโภค ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง รวมถึงสถานการณ์การแข่งขัน ไวซ์ไซท์ช่วยคุณวิเคราะห์และวางกลยุทธ์การตลาดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ

Social CRM

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว การเข้าถึงลูกค้าและเข้าไปจัดการปัญหาที่รวดเร็ว เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับตราสินค้าได้อย่างดีเยี่ยม ไวซ์ไซท์มีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเข้าถึงลูกค้าที่สะดวกและรวดเร็ว

Crisis Monitoring

การต่อว่าตราสินค้าหรือเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับตราสินค้าในสื่อสังคม อาจทำให้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าเสียหายได้อย่างมาก ไวซ์ไซท์มีทีมและเครื่องมือที่เฝ้าติดตาม คาดการณ์ และแจ้งเตือนเมื่อมีคนพูดถึงตราสินค้าในทางที่มีความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถจำกัดความเสียหายและตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที

Campaign Monitoring

กิจกรรมทางการตลาด (แคมเปญ) เป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำให้สินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักและจดจำ เราสามารถสนับสนุนการวัดผลแคมเปญที่ตราสินค้าได้สื่อสารออกไปว่าตรงกับความสนใจของผู้บริโภคเพียงใด ถูกพูดถึงในแง่บวกหรือแง่ลบ ตราสินค้าสามารถรู้ข้อสงสัยผู้บริโภคและเข้าไปตอบได้อย่างรวดเร็ว และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของแคมเปญได้อย่างทันการณ์ เมื่อวัดผลได้ว่าแคมเปญทำงานไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

TOTAL SOLUTIONS

WISESIGHT Insight

ไวซ์ไซท์อินไซท์ช่วยให้คุณกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและการตลาดได้อย่างตรงประเด็นและตรงกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภค รวมทั้งจับตาความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ

ZOCIAL EYE
METRIC
RESEARCH

WISESIGHT CRM

ไวซ์ไซท์ซีอาร์เอ็มช่วยให้องค์กรสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ที่ไวซ์ไซท์เรามีเครื่องมือและทีมงานที่ช่วยให้ตราสินค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตามเวลาจริง เพื่อช่วยแก้ปัญหา ตอบข้อสงสัย สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว

WARROOM
MONITORING

WISESIGHT Conversion

การเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการเก็บข้อมูลเชิงลึกแบบรายบุคคล ช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ทางธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งในการวางกลยุทธ์สื่อสารที่เหมาะสม เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแคมเปญเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและนำมาวิเคราะห์ ให้จัดกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น สร้างประสบการณ์ที่นำไปสู่ความภักดีกับตราสินค้า

PRECISION

WISESIGHT Academy

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพให้ผู้ที่สนใจทำวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล WISESIGHT จัดคอร์สฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลรวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

TRAINING
MEETUP
WHITE PAPER

LIBRARY

News
โธธ โซเชียล โอบีว็อค รีแบรนด์ครั้งใหญ่ ก้าวสู่ผู้นำการวิเคราะห์ข้อมูลระดับ APAC ภายใต้แบรนด์ใหม่ ไวซ์ไซท์

ตอกย้ำความเป็นผู้นำการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล โธธ โซเชียล โอบีว็อค ประกาศรีแบรนด์สร้างแบรนด์ใหม่ภายใต้ชื่อ ไวซ์ไซท์ (WISESIGHT) บุกตลาดต่างประเทศ มุ่งสู่การเป็นผู้นำการวิเคราะห์ข้อมูลระดับเอเชียแปซิฟิก (APAC)

Articles
365 วัน ชาวโซเชียลพร้อมใจใช้ #ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

ตลอดระยะเวลา 365 วัน ที่ผ่านมานับเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมาย หลังจากได้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

CAREERS

สวัสดิการสำหรับทุกตำแหน่ง

 • ประกันสังคม
 • ประกันกลุ่มกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ค่ารักษาพยาบาล+ทำฟัน)
 • อบรมพัฒนาทักษะ
 • กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของพนักงาน (ในและนอกสถานที่)
 • ชมรมกีฬา
 • Happy Friday (แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ)
 • ปาร์ตี้เกือบทุกคืนวันศุกร์

เราอยู่กันอย่างไร

ที่ไวซ์ไซท์ เราไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัว ทุกคนมีคุณสมบัติเฉพาะตัว รวมถึงการบริหารตัวเอง เราทำงานกันเป็นทีม ที่นี่เรามีทีมพัฒนา ทีมขายและบริการลูกค้า ทีมการตลาด ทีมดำเนินงาน และทีมสนับสนุน เรามีทีมโค้ชที่คอยแนะแนวทาง แต่ละทีมจะดูแลกันเอง โดยจะอัปเดตกันตลอดกับทั้งคนในทีมและนอกทีม ถ้ามีประเด็นติดขัดสงสัยเราจะเดินไปคุยกัน ทุกคนจะระดมสมองชั่งน้ำหนักทางเลือกและตัดสินใจร่วมกัน ชาวไวซ์ไซท์ชอบมาที่ทำงานทุกวัน เพราะการมาที่นี่ไม่ใช่แค่มาทำงาน แต่คือการมาสนุกกับเพื่อน เวลาเข้าออกและการแต่งตัวของเรายืดหยุ่นมากๆ เรามั่นใจว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราไม่เหมือนใครและหาใครมาเหมือนเราไม่ได้

JOIN US

Job description

 • จัดการให้ลูกค้าได้รับงานตรงตามที่ตกลง
 • ประสานงานและทำเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมถ่ายทอดให้ทีมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
 • จับความรู้สึกของลูกค้าระหว่างการร่วมงานและเล่าต่อให้ทีมรับรู้เข้าใจได้
 • ร่วมออกแบบ วางแผน ติดตาม และสนับสนุนการทำงานของทีม
 • ควบคุมการใช้ทรัพยากรให้อยู่ในมาตรฐานของบริษัท
 • นำประชุมและนำเสนองานกับลูกค้า จับประเด็นการประชุมมาปรับปรุงการทำงานต่อได้

Qualification

 • อายุระหว่าง 22 – 27  ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีทักษะในการเจรจรา ต่อรอง และจูงใจเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ ชอบการทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถเตรียมและจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีมีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
 • มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • ใช้สื่อสังคมในชีวิตประจำวัน
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ได้ดี
 • หากมีทักษะในการสื่อสารและนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ที่จะได้รับจากตำแหน่งนี้

 • ทักษะการเข้าใจความต้องการและการบริหารความพึงพอใจของลูกค้า
 • บุคลิกภาพและทักษะในการสื่อสารกับ
 • การสื่อสารและทำงานร่วมกับทีมทำงานตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการ
 • การวางแผนและบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
 • ทักษะการเป็นผู้นำในที่ประชุมและจับประเด็นจากการประชุม
 • ทักษะในการขายและจูงใจให้ลูกค้าต่อสัญญาเมื่อจบโครงการ
 • การทำงานในรูปแบบสตาร์ตอัปที่ได้ทำงานหลายรูปแบบและมีความยืดหยุ่นสูง

Job description

 • รับโจทย์เชิงการตลาดจากลูกค้าและนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดจากข้อมูลที่เรารวบรวมมา
 • จัดเตรียมข้อมูลและจัดระบบข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ใช้คนอื่น ๆ
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอและให้คำปรึกษากับลูกค้าตามโจทย์ต่าง ๆ ที่ได้รับมา

ประสบการณ์ที่จะได้รับจากตำแหน่งนี้

 • ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับข้อมูลสื่อสังคม
 • พัฒนาทักษะและความสามารถเกี่ยวกับ Big Data
 • การได้ทำความเข้าใจกับผู้บริโภคในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
 • ทักษะการใช้เครื่องมือจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
 • ทักษะในการทำข้อมูลให้เป็นภาพ (Data Visualization) และการเล่าเรื่องจากข้อมูล (Data Storytelling)

Qualification

 • จบการศึกษาจากคณะเศษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด การสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สนใจด้าน Data Analysis และตื่นเต้นและสนุกสนานกับการใช้ Data Tools ต่าง ๆ (โดยเฉพาะ Excel)
 • มีความเข้าใจด้าน Social Media เป็นอย่างดี ทั้งในเชิงของการใช้งานและความเข้าใจในตัวผู้ใช้ Social Media ในโลกออนไลน์
 • มีทักษะในเรื่องของการนำเสนอและการเล่าเรื่อง เพื่อที่สามารถแปลความหมายของข้อมูลและสื่อสารข้อเสนอแนะให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงสามารถทำรายงานที่กระชับ ชัดเจน และเข้าใจได้
 • สามารถบริหารจัดการโครงการหรืองานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานและร่วมงานกับคนอื่นได้เป็นอย่างดีทั้งคนในทีมและลูกค้า
 • มีพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
 • มีความรับผิดชอบและมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
 • ยินดีพิจารณานิสิต/นักศึกษาจบใหม่

Job description

 • ติดต่อประสานงาน รับความต้องการของลูกค้า ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • สื่อสารและถ่ายทอดความต้องการจากลูกค้ามาให้ทีมทำงานที่อยู่ภายใต้การดูแลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
 • มีส่วนร่วมในการออกแบบ วางแผน และคอยติดตามการทำงานของทีมเพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานระหว่างฝั่งลูกค้าและทีมทำงานตั้งแต่เริ่มจนจบโปรเจกท์ให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นและผลักดันจัดการเรื่องการต่อสัญญากับลูกค้า
 • สนับสนุนและให้คำปรึกษากับทีมทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
 • จัดการให้ลูกค้าได้รับงานตรงตามที่ตกลงกันตั้งแต่เริ่มโปรเจกท์โดยอยู่ภายใต้ชั่วโมงการทำงานของทีมงานที่ได้มีการวางแผนร่วมกัน
 • เป็นผู้นำในการประชุมนำเสนองานในแต่ละครั้งให้กับลูกค้าและสามารถจับประเด็นจากการประชุมมาทำงานและติดตามต่อได้
 • สามารถจับความต้องการของลูกค้าและความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อการร่วมงานหรือใช้ tools ของเราพร้อมจัดการและ Feedback Teamได้

Qualification

 • อายุ 22 – 27  ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขายหรือบริการลูกค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถเตรียมและจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอได้เป็นอย่างดี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจรา ต่อรอง และจูงใจทีมงานและลูกค้าเป็นอย่างดี
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีมีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง

Responsibilities

 • Work in an Agile team to design, develop and maintain web applications.
 • Work as Full Stack Developer which have to work on both front-end and back-end.
 • Write unit test and integration test.
 • Support production issues and requests as needed.
 • Be an active learner.

Skill and Qualification

 • Experienced in one or more of the following programing languages
  • PHP
  • Python
  • JavaScript (Node.js, React & Redux)
  • Go
 • Experienced in one or more database softwares such as
  • MySQL or MariaDB
  • MongoDB
  • ElasticSearch
 • Have a positive mindset, and open for feedback.
 • Can communicate in English.
 • Experiences in the following skill is a plus
  • Queue system. e.g. RabbitMQ, SQS
  • Redis
  • Social Network API
  • Software testing. e.g. TDD, automated testing, unit test
  • Linux based server management. e.g. Amazon Linux, Ubuntu, CentOS
  • Cloud Platform. e.g. AWS, Digital Ocean
  • Docker
  • Agile Manifesto, Scrum Methodology
  • Communication skill. e.g. presentation skill, be able to explain technical context to non-tech people.
  • Can communicate in APAC language.

APPLY