NO MORE GUESSING

The best way to manage your social media data

The best way to manage your social media data

The best way to manage your social media data

Slider

OUR SOLUTIONS

ไวซ์ไซท์มีเครื่องมือและบริการวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ
เพื่อให้ทุกองค์กรสามารถขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Brand / Product Strategy

ไวซ์ไซท์สามารถหาข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคหรือสิ่งที่คนให้ความสนใจบนสื่อสังคม ทำให้ตราสินค้าสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวางกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

Research

อยากรู้ไหม ว่าผู้บริโภคพูดและทำอะไรบนสื่อสังคม กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการอยู่ตรงไหน สิ่งที่คนสนใจในขณะนี้เป็นเรื่องอะไร ไวซ์ไซท์มีทีมวิจัยข้อมูลจากสื่อสังคมที่หาคำตอบและเจาะลึกข้อมูลให้กับคุณได้

Personalize Campaign

การเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการเก็บข้อมูลเชิงลึกแบบรายบุคคล ช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ทางธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งในการวางกลยุทธ์สื่อสารที่เหมาะสม ไวซ์ไซท์ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อวิเคราะห์และจัดกลุ่มเป้าหมายให้แม่นยำยิ่งขึ้น สร้างประสบการณ์ที่นำไปสู่ความภักดีกับตราสินค้า

Customer Support

บริการหลังการขายเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างตราสินค้า ไวซ์ไซท์ช่วยให้ตราสินค้าเข้าถึงคำถามหรือความต้องการความช่วยเหลือจากผู้บริโภค ผ่านทีมงานและเครื่องมือที่คอยสนับสนุนตราสินค้าให้ทำงานได้สะดวกขึ้น มากขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น

Market Analysis

ข้อมูลสื่อสังคมนำมาใช้วิเคราะห์ตลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นขนาด อัตราการเติบโต พฤติกรรมของผู้บริโภค ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง รวมถึงสถานการณ์การแข่งขัน ไวซ์ไซท์ช่วยคุณวิเคราะห์และวางกลยุทธ์การตลาดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ

Social CRM

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว การเข้าถึงลูกค้าและเข้าไปจัดการปัญหาที่รวดเร็ว เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับตราสินค้าได้อย่างดีเยี่ยม ไวซ์ไซท์มีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเข้าถึงลูกค้าที่สะดวกและรวดเร็ว

Crisis Monitoring

การต่อว่าตราสินค้าหรือเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับตราสินค้าในสื่อสังคม อาจทำให้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าเสียหายได้อย่างมาก ไวซ์ไซท์มีทีมและเครื่องมือที่เฝ้าติดตาม คาดการณ์ และแจ้งเตือนเมื่อมีคนพูดถึงตราสินค้าในทางที่มีความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถจำกัดความเสียหายและตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที

Campaign Monitoring

กิจกรรมทางการตลาด (แคมเปญ) เป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำให้สินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักและจดจำ เราสามารถสนับสนุนการวัดผลแคมเปญที่ตราสินค้าได้สื่อสารออกไปว่าตรงกับความสนใจของผู้บริโภคเพียงใด ถูกพูดถึงในแง่บวกหรือแง่ลบ ตราสินค้าสามารถรู้ข้อสงสัยผู้บริโภคและเข้าไปตอบได้อย่างรวดเร็ว และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของแคมเปญได้อย่างทันการณ์ เมื่อวัดผลได้ว่าแคมเปญทำงานไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

TOTAL SOLUTIONS

WISESIGHT Insight

ไวซ์ไซท์อินไซท์ช่วยให้คุณกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและการตลาดได้อย่างตรงประเด็นและตรงกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภค รวมทั้งจับตาความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ

ZOCIAL EYE
METRIC
RESEARCH

WISESIGHT CRM

ไวซ์ไซท์ซีอาร์เอ็มช่วยให้องค์กรสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ที่ไวซ์ไซท์เรามีเครื่องมือและทีมงานที่ช่วยให้ตราสินค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตามเวลาจริง เพื่อช่วยแก้ปัญหา ตอบข้อสงสัย สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว

WARROOM
MONITORING

WISESIGHT Conversion

การเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการเก็บข้อมูลเชิงลึกแบบรายบุคคล ช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ทางธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งในการวางกลยุทธ์สื่อสารที่เหมาะสม เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแคมเปญเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและนำมาวิเคราะห์ ให้จัดกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น สร้างประสบการณ์ที่นำไปสู่ความภักดีกับตราสินค้า

PRECISION

WISESIGHT Academy

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพให้ผู้ที่สนใจทำวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล WISESIGHT จัดคอร์สฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลรวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

TRAINING
MEETUP
WHITE PAPER

LIBRARY

News
“ไวซ์ไซท์” จัดเต็มความสนุกให้กับวงการโซเชียลอีกครั้ง ประกาศความพร้อมจัดงาน Thailand Zocial Awards ครั้งที่ 7

“ไวซ์ไซท์” จัดเต็มความสนุกให้กับวงการโซเชียลอีกครั้ง ปร

Articles
Mobile Banking ช่วยผลักดัน Cashless Society ได้อย่างไร

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของ

CAREERS

สวัสดิการสำหรับทุกตำแหน่ง

 • ประกันสังคม
 • ประกันกลุ่มกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ค่ารักษาพยาบาล+ทำฟัน)
 • อบรมพัฒนาทักษะ
 • กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของพนักงาน (ในและนอกสถานที่)
 • ชมรมกีฬา
 • Happy Friday (แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ)
 • ปาร์ตี้เกือบทุกคืนวันศุกร์

เราอยู่กันอย่างไร

ที่ไวซ์ไซท์ เราไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัว ทุกคนมีคุณสมบัติเฉพาะตัว รวมถึงการบริหารตัวเอง เราทำงานกันเป็นทีม ที่นี่เรามีทีมพัฒนา ทีมขายและบริการลูกค้า ทีมการตลาด ทีมดำเนินงาน และทีมสนับสนุน เรามีทีมโค้ชที่คอยแนะแนวทาง แต่ละทีมจะดูแลกันเอง โดยจะอัปเดตกันตลอดกับทั้งคนในทีมและนอกทีม ถ้ามีประเด็นติดขัดสงสัยเราจะเดินไปคุยกัน ทุกคนจะระดมสมองชั่งน้ำหนักทางเลือกและตัดสินใจร่วมกัน ชาวไวซ์ไซท์ชอบมาที่ทำงานทุกวัน เพราะการมาที่นี่ไม่ใช่แค่มาทำงาน แต่คือการมาสนุกกับเพื่อน เวลาเข้าออกและการแต่งตัวของเรายืดหยุ่นมากๆ เรามั่นใจว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราไม่เหมือนใครและหาใครมาเหมือนเราไม่ได้

JOIN US

Job description

 • รับฟัง และเก็บความต้องการจากลูกค้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับ (Identify Objectives)
 • ออกแบบวิธีการ และติดตั้งระบบให้สามารถเก็บข้อมูลตามความต้องการลูกค้า (Setup Crawler)
 • ดึงข้อมูลจากระบบ (Data Gathering)
 • คัดแยกข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออก (Data Cleaning)
 • อ่านและจัดทำข้อมูลคำสนทนาของผู้บริโภคบน Social Media (Data Coding)
 • นำข้อมูลที่จัดทำเรียบร้อยมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลที่ลูกค้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (Data Analysis)
 • จัดทำรายงานจากข้อมูลพร้อมเขียนบทวิเคราะห์ (Report Writing)
 • นำเสนอรายงานดังกล่าวให้แก่ทีมงานหรือลูกค้า (Data Presentation)

คุณจะได้ฝึกอะไร

 • การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบน Social Media ไปใช้ในการรับฟัง วัดผล และหาโอกาสทางธุรกิจ
 • เข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • ทักษะและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Social Media
 • การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • สรุปและนำเสนอรายงานแก่ลูกค้าบริษัทและองค์กรชั้นนำ

Qualifications

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 22 – 31 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะและหลงไหลในการวิเคราะห์ การเชื่อมโยง และการค้นหาข้อมูลที่มีประโยชน์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบได้
 • เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีมีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
 • มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถเตรียมและจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอทีมงานและลูกค้าได้
 • ใช้ Social Media ในชีวิตประจำวัน
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Excel และ MS Power Point ได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Job description

 • ติดต่อประสานงาน รับความต้องการของลูกค้า ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • สื่อสารและถ่ายทอดความต้องการจากลูกค้ามาให้ทีมทำงานที่อยู่ภายใต้การดูแลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
 • มีส่วนร่วมในการออกแบบ วางแผน และคอยติดตามการทำงานของทีมเพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานระหว่างฝั่งลูกค้าและทีมทำงานตั้งแต่เริ่มจนจบโปรเจกท์ให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นและผลักดันจัดการเรื่องการต่อสัญญากับลูกค้า
 • สนับสนุนและให้คำปรึกษากับทีมทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
 • จัดการให้ลูกค้าได้รับงานตรงตามที่ตกลงกันตั้งแต่เริ่มโปรเจกท์โดยอยู่ภายใต้ชั่วโมงการทำงานของทีมงานที่ได้มีการวางแผนร่วมกัน
 • เป็นผู้นำในการประชุมนำเสนองานในแต่ละครั้งให้กับลูกค้าและสามารถจับประเด็นจากการประชุมมาทำงานและติดตามต่อได้
 • สามารถจับความต้องการของลูกค้าและความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อการร่วมงานหรือใช้ tools ของเราพร้อมจัดการและ Feedback Teamได้

Qualification

 • อายุ 22 – 27  ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขายหรือบริการลูกค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถเตรียมและจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอได้เป็นอย่างดี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจรา ต่อรอง และจูงใจทีมงานและลูกค้าเป็นอย่างดี
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีมีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง

Responsibilities

 • Work in an Agile team to design, develop and maintain web applications.
 • Work as Full Stack Developer which have to work on both front-end and back-end.
 • Write unit test and integration test.
 • Support production issues and requests as needed.
 • Be an active learner.
 • New grads are welcome

Qualifications

 • Experienced in one or more of the following programing languages
  • PHP
  • Python
  • JavaScript (Node.js, React & Redux)
  • Go
 • Experienced in one or more database softwares such as
  • MySQL or MariaDB
  • MongoDB
  • ElasticSearch
 • Have a positive mindset, and open for feedback.
 • Can communicate in English.
 • Experiences in the following skill is a plus
  • Queue system. e.g. RabbitMQ, SQS
  • Redis
  • Social Network API
  • Software testing. e.g. TDD, automated testing, unit test
  • Linux based server management. e.g. Amazon Linux, Ubuntu, CentOS
  • Cloud Platform. e.g. AWS, Digital Ocean
  • Docker
  • Agile Manifesto, Scrum Methodology
  • Communication skill. e.g. presentation skill, be able to explain technical context to non-tech people.
  • Can communicate in APAC language.

Responsibilities

 • Understand customer’s need and be able to offer right product matching with their need.
 • Manage sales cycles, build a solid pipeline of qualified prospects and conduct all sales activities needed to achieve sales target.

Qualifications

 • Minimum 5  years of working experience preferably in technology,digital products,digital marketing.
 • Must have selling experience in B2B.
 • Experience and proven track record of success negotiating and closing deals with corporate user.
 • Good communication, negotiation, Interpersonal skills and presentation skills.

Key Objectives

 • Building and maintain good relationship with customers and make them happy to stay with us.

Responsibilities

 • Develop, maintain and build strong relationship with customers and key stakeholders.
 • Understand customers needs, pains and business goal to ensure key deliverable meet customers expectation.
 • Truly understand projects on hands, keep update and proactively provide suggestion/solution.
 • Ensure and monitor service delivery to customers in full and on time.
 • Be contact point for customers to solve any issues for customers to achieve customer satisfaction.
 • Work closely with internal team to facilitate and ensure smooth operation and good quality of deliverables.

Qualifications

 • Bachelor degree in Business Administration, Marketing, or related field.
 • Minimum 2  years experience in account management  preferably in in online business,digital products,digital marketing.
 • Ability to work autonomously and manage a wide variety of projects simultaneously.
 • Excellent relationship building, communication and negotiation skill.
 • ‘Can-do’ attitude and service-minded.

Responsibilities

 • Working with large and complex datasets, comprising but not limited to, social media texts, images, and geo-locations.
 • Developing and evaluating AI models for different use cases in continuous delivery environment.
 • Designing new dataset and preparing data for new applications.
 • Extending and maintaining AI automation in the organization.

Qualifications

 • Applicants from every training background are welcome (our team has people from anthropology, computer science, industrial engineering, and linguistics trainings).
 • Python, basic regular expression, and basic SQL is preferred.
 • Fluently able to explain how your code/model is working and why you designed it this way.
 • Experienced in at least one of the following areas: computer vision, information retrieval, natural language processing, and pattern recognition. Internship and self-directed learning projects can be counted.
 • Optional: Experience with some of these data analysis libraries and machine learning architectures, like Caffe2, MXNet, pandas, Scikit-learn, TensorFlow, and Torch, is a plus.
 • Optional: Experience with Unix-based server and cloud platform management (AWS, Google Cloud) is a plus.
 • Optional: Experience in software development with virtual environment or container like Docker or Python’s venv is a plus.
 • Some qualifications are missing? Fine! If you:
 • Have a positive mindset.
 • Open for feedback.
 • Keen to self-managed and develop your own learning path.
 • — we would like to hear your story.

APPLY