สำหรับใครที่อยู่ในสายของการทำข้อมูล (Data) คงจะคุ้นเคยกับการอ่านผลลัพธ์ข้อมูลด้านประชากรอย่าง Demographic ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มักจะปรากฏอยู่ในทุกเครื่องมือสำหรับโซเชียลมีเดียเป็นอย่างดี ไม่เว้นแม้กระทั่งบน WISESIGHT TREND เองก็มีการดึงข้อมูลด้านประชากรบนโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยใช้ AI ของทาง Wisesight อย่าง KIRIN ENGINE ในการดึงข้อมูลขึ้นมาแสดงผลให้นักการตลาดได้นำข้อมูลเชิงลึก (Insight) ด้าน Demographic ไปใช้งานต่อได้ด้วยเช่นเดียวกัน

ว่าแต่ Demographic ของ WISESIGHT TREND คืออะไร ทำงานอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้างสำหรับการติดตามกระแสของเทรนด์บนโลกโซเชียลมีเดีย บทความนี้มีสรุปข้อมูลมาให้คุณแล้ว ดังนี้

ฟีเจอร์ Demographic คืออะไร

ฟีเจอร์ Demographic คือ ฟีเจอร์ที่อยู่ในหมวด Voice Overview จะแสดงผลลัพธ์ที่เป็นข้อมูลด้านประชากรของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม (Engagement) กับโพสต์ต่าง ๆ บนโซเชียลมีเดีย โดยรวบรวมมาแสดงผลในรูปแบบของกราฟที่เข้าใจง่าย พร้อมระบุตัวเลขในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ (%) ที่ชัดเจน 

ฟีเจอร์ Demographic จะแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่

  • เพศ จะแบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิง
  • อายุ จะแบ่งออกเป็น 5 ช่วงอายุด้วยกัน คือ อายุต่ำกว่า 18 ปี, อายุ 18-24 ปี, อายุ 25-34 ปี, อายุ 35-44 ปี และอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป

ผู้ใช้งาน WISESIGHT TREND รู้อะไรได้จากข้อมูลประชากร (Demographic)

  • ช่วยทำให้รู้ว่าเทรนด์ในช่วงเวลานั้น ๆ กลุ่มประชากรในกลุ่มไหนที่ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ
  • ช่วยทำให้รู้ว่าหากจะสื่อสารกับคนส่วนใหญ่ในประเด็นที่กำลังเป็นกระแสจะต้องสื่อสารในด้านใด และควรที่จะเลือกใช้รูปแบบคอนเทนต์ไหนจึงจะเหมาะสม
  • ช่วยทำให้รู้ว่าประเด็นที่เป็นกระแสอยู่นั้นได้รวบรวมคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเอาไว้หรือไม่ 
  • แบรนด์ไม่ควรที่จะเกาะติดทุกเทรนด์ที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลมีเดีย แต่ควรที่จะเลือกโฟกัสเฉพาะเทรนด์ที่ส่งผลกระทบกับแบรนด์เท่านั้น
  • ช่วยให้แบรนด์จำกัดวงในการทำการตลาดให้แคบลง และเฉพาะเจาะจงมากขึ้นจากการดูข้อมูลประชากร (Demographic) พร้อมเจาะลึกเฉพาะอุตสาหกรรมที่ทำอยู่

วิธีการใช้งาน Demographic

  1. เมื่อเข้าใช้งาน TREND.WISESIGHT จะสังเกตเห็นแถบ Menu Bar บริเวณมุมขวามือ ให้คลิกเปิดที่ ‘Voice Overview’
  1. หลังจากนั้นจะปรากฏผลลัพธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น…
  1. เลือกคลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรที่อยู่มุมขวามือเพื่อทำการดูข้อมูลในส่วนที่สนใจให้แสดงผลลัพธ​์แบบเต็มจอ

ตัวอย่างการใช้งาน Demographic

ยกตัวอย่างการใช้ฟีเจอร์ Demographic แบ่งเป็นการใช้งานร่วมกับฟีเจอร์อื่น ๆ ของ WISESIGHT TREND ที่สำคัญ ๆ ยกตัวอย่างเช่น 

การดูข้อมูลประชากรร่วมกับเทรนด์ฮิตในช่วงระยะเวลาที่ต้องการ

การดูข้อมูล Demographic ในช่วงระยะเวลา 1 วัน 

การดูข้อมูล Demographic ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 7 วัน 

ในภาพตัวอย่างจะเป็นการดูข้อมูล Demographic ของเทรนด์ฮิตที่เป็นกระแสโดยรวมแต่มีการกำหนดระยะเวลาในการดูเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก (Insight) เกี่ยวกับสถานการณ์ในช่วงนั้น ๆ 

และจากตัวอย่างจะเห็นว่า ข้อมูลของ Demographic ในช่วงระยะเวลา 1 วัน ของผู้หญิงจะมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าผู้ชาย ส่วนข้อมูล Demographic ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 7 วันเปอร์เซ็นต์ของผู้ชายจะมีน้อยกว่าผู้หญิง จากการที่กลุ่มผู้หญิงในช่วงอายุต่ำกว่า 18 – 24 ปีมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และกลุ่มของผู้หญิงในทุกช่วงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น 

ด้วยข้อมูลเหล่านี้อาจจะนำไปสืบค้นข้อมูลต่อว่า เทรนด์ในช่วงนั้นกำลังมีกระแสเรื่องอะไร 

เช่น การสืบดูข้อมูลเทรนด์ฮิตในช่วงระยะเวลา 1 วันในช่วงนี้ ซึ่งสรุปได้เลยว่าเทรนด์ที่กำลังเป็นกระแสจะเกี่ยวข้องกับฟุตบอลเป็นหลักทำให้มีสัดส่วนของกลุ่มประชากรเป็นผู้ชายมากกว่า 

การดูข้อมูลประชากรร่วมกับ HIGHLIGHT 

ยกตัวอย่างการคัดกรองข้อมูลประชากรจากฟีเจอร์ HIGHLIGHT เช่น เราทำการเลือกดูหัวข้อเทรนด์ที่น่าสนใจอย่าง Bueaty ในช่วงระยะเวลา 1 วัน จะเห็นว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้หญิงอายุ 18-24 ปี ซึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องของความสวยความงามอยู่แล้ว

แต่เมื่อทำการเลือกหัวข้อ Crypto จะเห็นความน่าสนใจของข้อมูลประชากรเลยทันที เพราะจะเห็นว่าในช่วงระยะเวลา 1 วันจะมีกลุ่มผู้หญิงในช่วงอายุ 35-44 ปีสนใจในเรื่องนี้มาก ส่วนในช่วงอายุ 25-34 ปีกลับไม่มีเลย อาจจะต้องทำการวิเคราะห์ต่อว่าเกิดจากเทรนด์ในเรื่องอะไร

การดูข้อมูลประชากรเฉพาะอุตสาหกรรม

ยกตัวอย่างการดูข้อมูลประชากร (Demographic) ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยในตัวอย่างจะเป็นอุตสาหกรรม E-Commerce ซึ่งข้อมูลของอุตสาหกรรมนี้จะทำให้เห็นสัดส่วนของคนบนโซเชียลมีเดียในแต่ละเพศและช่วงอายุอย่างชัดเจน และทำให้สามารถนำข้อมูลชุดนี้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำคอนเทนต์หรือยิงแอดโฆษณาสำหรับสินค้าหรือบริการเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายในเพศหรือช่วงอายุที่ต้องการได้

การดูข้อมูลประชากรแยกแพลตฟอร์ม

ผู้ใช้ WISESIGHT TREND สามารถทำการดูข้อมูลประชากร (Demographic) แยกตามแต่ละแพลตฟอร์มได้ ยกตัวอย่างเช่น การดูเทรนด์ฮิตในช่วง 7 วันที่ผ่านมาเฉพาะบน Facebook จะเห็นว่ามีสัดส่วนของคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในโพสต์ต่าง ๆ เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

แต่ถ้าเลือกเฉพาะ Twitter จะเปลี่ยนเป็นสัดส่วนของผู้หญิงที่มากกว่าผู้ชาย ทำให้เห็นถึงธรรมชาติของกลุ่มคนที่ใช้งานแต่ละแพลตฟอร์ม รวมถึงความสนใจที่แตกต่างกันได้มากขึ้นด้วย

สรุปการใช้งานฟีเจอร์ Demographic ของ TREND.WISESIGHT

จะเห็นว่า ฟีเจอร์ Demographic ที่ใช้สำหรับการดูข้อมูลประชากรแม้จะเป็นฟีเจอร์ที่พบเห็นได้ในเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ Data ทั่วไปอยู่แล้ว แต่ก็ยังคงเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่สามารถบ่งบอกถึงข้อมูลเชิงลึก (Insight) ของผู้บริโภคบนโซเชียลมีเดียได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่วยทำให้คาดการณ์แนวโน้มบางอย่างจากกระแสเทรนด์ฮิตประจำวันได้ และยิ่งใช้งานร่วมกันกับฟีเจอร์อื่น ๆ ของ WISESIGHT TREND ก็จะช่วยทำให้เห็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนำมาวางกลยุทธ์การทำการตลาดได้มากขึ้นด้วย