Wisesight ได้จัดงาน Webinar ครั้งที่2 ภายใต้หัวข้อ “How to Measure the Effectiveness of Public Relation by using social listening tool” โดยครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากสองผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำ การประชาสัมพันธ์  คุณธนพล ตั้งสิริสุธีกุล จากแบรนด์ Kaidee และ คุณณัชภัส ศรีไชยยานุพันธ์ Marketing and Communication Consultant  ที่มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์การ และเล่าถึงตัวอย่างการใช้งานที่น่าสนใจ หากใครที่พลาด Webinar ครั้งนี้ไปเรามีสรุปประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงมาให้อ่านกัน

แวดวงการประชาสัมพันธ์มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราต้องตามให้ทันมิฉะนั้นจะตกขบวน

สมัยก่อนการประชาสัมพันธ์มีช่องทางหลักอยู่เพียงไม่กี่ช่องทางแต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้ว ยกตัวอย่างเช่น แต่ก่อนโทรทัศน์มีเพียงฟรีทีวีไม่กี่ช่อง ตอนนี้มีทีวีดิจิทัลมากมาย แต่ก่อนสื่อออนไลน์ถูกให้ความสำคัญน้อยเนื่องจากถูกมองว่าขาดความน่าเชื่อถือแต่ปัจจุบันกลายเป็นช่องทางหลักที่สื่อและวงการประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญเพราะมีการพัฒนาตัวเองให้เข้าถึงผู้ชมและผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่มูลค่าทางพีอาร์ (PR Value) ของสื่อออนไลน์ก็มีมูลค่ามากขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงให้ทันโลกออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในวงการประชาสัมพันธ์

รูปแบบการเขียนข่าวและการประชาสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยและการเสพสื่อด้วยความเร็วมากขึ้น

สมัยก่อนการประชาสัมพันธ์จะมีรูปแบบที่ค่อนข้างทางการ แต่ปัจจุบันความเร็วเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้รูปแบบต้องน่าสนใจ จับผู้อ่าน ผู้ชมให้อยู่หมัดภายในเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่เค้าจะเลื่อนผ่านไป ดังนั้นภาษาและรูปแบบการนำเสนอจึงต้องมีความโดดเด่น น่าสนใจ เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิต (Life Style) ของกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) ที่กำลังรับสารจากเรา

ประชาสัมพันธ์คือการบอกเล่า เครื่องมือวิเคราะห์โซเชียลช่วยให้เรารู้ว่าใครกำลังฟังเราเล่าอยู่

การเล่าเรื่องราวจำเป็นต้องมีคนฟัง การเล่าเรื่องที่เหมาะสมกับคนฟังจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต่อวงการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโซเชียลเข้ามาตอบโจทย์ตรงจุดนี้ว่าใครคือคนฟังของเรากันแน่ อยู่ที่ช่องทางใด ใครคือคนที่ต้องการจะได้ยินเราเล่าเรื่องราวกันแน่ และเราจะเล่าเรื่องในรูปแบบใดให้มีความน่าสนใจ รวมถึงผู้คนที่อาจจะไม่ได้ต้องสนใจฟังเราเป็นพิเศษข้อมูลโซเชียลช่วยตอบในจุดนี้ว่าเราต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้สนใจฟังเรื่องราวของเรามากยิ่งขึ้น

บางครั้งก็ต้องรับมือและเตรียมพร้อมกับเรื่องที่ไม่คาดคิด

ในวันที่แบรนด์และองค์กรต่างๆ สามารถถูกพูดถึงในแง่ลบได้ง่ายขึ้น และเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติ (Crisis) ได้ตลอดเวลา ข้อมูลโซเชียลช่วยเป็นอีกหนึ่งข้อมูลสนับสนุนการรับมือตรงจุดนี้ได้เป็นอย่างดี หากจับจุดที่เป็นตัวกระตุ้นได้ (Trigger point) ก็สามารถดับไฟตั้งแต่แรกได้โดยไม่ต้องรอให้ไฟลุกใหญ่โตเสียก่อน ไม่ต้องรอให้ดราม่าเป็นข่าวใหญ่มีคนแชร์ออกไปหลักพันเสียก่อน เครื่องมือของ Wisesight เองก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสรุปรายงานประจำวัน (Daily Report) / การแจ้งเตือนเมื่อพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์บนโซเชียล (SOCIAL MONITORING & ALERT)

Case Study จากการใช้งานข้อมูลโซเชียล

  • วงการอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ลูกค้าตัดสินใจยากในการทำการซื้อแต่ละครั้ง ลูกค้าทำการบ้านกันเยอะ ความต้องการแตกต่างกันไป งบของแต่ละกลุ่มลูกค้าก็ไม่เหมือนกัน การใช้งานข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์โซเชียลทำให้เราเห็นข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ว่าเราต้องสื่อสารออกไปแบบใดเพื่อให้ตรงใจพวกเขา สิ่งที่เราสื่อสารออกไปก่อนหน้านี้พวกเขาได้รับข้อความเดียวกับที่เราต้องการสื่อออกไปหรือไม่ เมื่อได้ข้อมูลนี้มาเราก็นำมาวิเคราะห์เพิ่มกับข้อมูลยอดขาย เพราะการเข้าถึงลูกค้าได้จริงๆ ไม่ได้มีเพียงแค่ค่าเอ็นเกจเมนต์บนโซเชียลเท่านั้น
  • การได้รับการแจ้งเตือน (Notification) อย่างทันท่วงทีช่วยให้เราวางแผนการประชาสัมพันธ์ได้ดีขึ้น รวมถึงการได้รับรายงานสรุป (Summary Report) อย่างสม่ำเสมอช่วยให้เราไม่ต้องเช็คข่าวเอง เช็คย้อนหลังได้ ไม่ต้องเสียเวลาไล่เก็บข่าวเอง ทำให้มีเวลามากขึ้น

ข้อมูลโซเชียลช่วยการวัดผลการประชาสัมพันธ์ได้อย่างดีและแม่นยำ

แต่ก่อนเราจะวัดผลการประชาสัมพันธ์จากมูลค่าทางพีอาร์ (PR Value) เป็นหลัก แต่เมื่อมีการนำข้อมูลโซเชียลมาใช้ทำให้เราวัดผลได้ลึกขึ้น หลายมิติมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นมุมมองของความรู้สึก (Sentiment) การที่มีคนมาLike หรือTagเพื่อนบ่อยๆ สามารถระบุได้ว่าคนนี้เป็นคนที่รักแบรนด์หรือมีการสนับสนุนแบรนด์ (Brand Lover and Advocacy) ของเรา ซึ่งตรงจุดนี้เราทำให้เรายิ่งเข้าการกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น สามารถประเมินภาพรวมของแบรนด์ (Brand Health Check) ได้ง่ายขึ้น

สามารถรับชม Webinar ย้อนหลังได้ที่

รับชม Webinar ย้อนหลัง