หลายคนที่ทำงานด้าน PR น่าจะต้องคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับคำว่า PR Value ที่ใช้สำหรับรายงานผลของการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์กันอยู่แล้ว หลักการง่ายๆ ในการคำนวณก็คือการนำมูลค่าโฆษณาหรือ Ad Value มาคูณ 3 ก็จะได้เป็น PR Value เช่น Ad Value ราคา 100,000 บาท ก็จะเท่ากับ 300,000 บาท ซึ่งตัวของ PR Value นี้ หลายๆ คนก็น่าจะกำลังใช้มันอยู่ แต่ด้วยบริบทของการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในยุคนี้ เน้นการโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ข่าวซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ทำให้ PR Value อาจไม่ได้สะท้อนความจริงและแสดงผลลัพธ์ของการประชาสัมพันธ์ได้ดีเท่าที่ควร

ทาง WISESIGHT จึงได้พัฒนา ONLINE PR SCORE ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยการนำแนวคิด Barcelona Principle 3.0 มาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์การคำนวณและนำเสนอผลลัพธ์ของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ เพราะนอกจากความสำเร็จด้านเนื้อหาแล้ว ความสำเร็จด้านการสื่อสารไปยังผู้บริโภคก็สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งจะดีมากถ้าหากผลลัพธ์ที่เราได้ออกมาสามารถนำไปปรับใช้และสร้างการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องและตรงใจผู้บริโภค

ONLINE PR SCORE เป็นการวัดผลที่ไม่ได้มีแค่แกนเดียว แต่มีถึง 3 แกน ซึ่งเป็นแกนหลักที่จะสะท้อนผลลัพธ์ของการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

  1. Publisher Score – จะเป็นตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของสื่อแต่ละเจ้าที่มีการพูดถึงข่าวและการประชาสัมพันธ์ของเราบนโซเชียลมีเดีย หากเราพบว่าสื่อใดมีประสิทธิภาพและคะแนนสูง ก็จะทำให้เราสามารถปรับกลยุทธ์การสื่อสารในอนาคตต่อไปได้
  2. Content Score – คำนวณจากคุณภาพของเนื้อหาข่าวที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ตามคำสำคัญหรือข้อความที่พูดถึงแบรนด์และผลิตภัณท์ซึ่งอยู่ในเนื้อหาของข่าว เพราะบางครั้งข่าวของเราได้ลงสำนักข่าวใหญ่ๆ แต่คนอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วม (Engage) กับเนื้อหาของเราก็ได้ คะแนนตรงจุดนี้จะเป็นตัวชี้วัดในส่วนของคุณภาพเนื้อหาที่เกิดขึ้น
  3. Audience Score – เป็นตัวชี้วัดซึ่งประกอบไปด้วยความเกี่ยวข้องของ Feedback (Relevancy) และความชื่นชอบต่อเนื้อหา (Intimacy) ตรงจุดนี้หากใครคุ้นเคยกับการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ สิ่งนี้ก็เปรียบเสมือน Feedback ที่เราได้กลับมาในรูปแบบ Reaction, Comment, Share ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วการประชาสัมพันธ์แบบเก่าอาจไม่สามารถวัดได้ว่า Feedback จากผู้อ่านหรือผู้บริโภคเป็นอย่างไร ดังนั้น Audience Score จึงเป็นหนึ่งในแกนหลักที่สำคัญอย่างมากในการคำนวณ

เมื่อการวัดผลสามารถทำได้ลึกและแม่นยำมากขึ้น การวางผลกลยุทธ์ทางการสื่อสารจึงทำได้ง่ายขึ้น และคุณสามารถวัดผลที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการเพื่อไม่ให้พลาดทุกการตัดสินใจ เพราะ WISESIGHT ได้พัฒนา ONLINE PR SCORE ในรูปแบบของเว็บไซต์ซึ่งสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาแบบไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถทดลองใช้ได้ที่ https://prscore.adisakk3.sg-host.com/ โดยวิธีการใช้มีดังนี้

ONLINE PR SCORE

1.หลังจากเข้า https://prscore.adisakk3.sg-host.com/ มาแล้ว ให้นำ Link ของบทความหรือข่าวที่ต้องการวัดผลมาใส่ในช่องที่กำหนดให้ สูงสุดไม่เกิน 5 Link ต่อครั้ง

ONLINE PR SCORE

2.จากนั้นใส่คำสำคัญเช่น ชื่อแบรนด์/ผลิตภัณท์ และจะยิ่งแม่นยำมากขึ้นหากคุณใส่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยคั่นแต่ละคำด้วยตัว , (comma)

ONLINE PR SCORE

3.หลังจากนั้นระบบจะทำการคำนวณ Score ในทุกแกนทั้ง Publisher, Content, Audience และ PR SCORE ออกมา โดยคะแนนเต็มจะอยู่ที่ 120 คะแนน

แต่หากคุณต้องการที่จะวัดผลด้วย ONLINE PR SCORE กับแคมเปญการตลาดของคุณซึ่งเป็นแคมเปญขนาดใหญ่และมี Link ข่าวที่ต้องการวัดผลค่อนข้างเยอะ ทาง WISESIGHT มีบริการจัดทำ WISESIGHT ONLINE PR REPORT รายงานสรุปการประชาสัมพันธ์ออนไลน์แบบครบถ้วนทุกมิติ วิเคราะห์เจาะลึกแบบตรงประเด็น อาทิ

  • วัดผลได้มากกว่า 150 Links 
  • สรุป Top Publisher 
  • สรุป ONLINE PR SCORE ในแต่ละแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
  • สรุป TOP ONLINE PR SCORE เรียงลำดับโดย PR SCORE, Publisher Score, Content Score, Audience Score

ONLINE PR REPORT

ONLINE PR SCORE  ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้นักการตลาดและนักประชาสัมพันธ์ทุกคนได้ลองวัดผลการประชาสัมพันธ์ของตัวเองว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีความแม่นยำและทรงประสิทธิภาพมากขึ้น สอดรับกับการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของการสื่อสารบนโลกออนไลน์

สำหรับใครที่สนใจใช้งาน WISESIGHT ONLINE PR REPORT
รับบริการให้คำปรึกษาฟรีจากผู้เชี่ยวชาญ ติดต่อทีมงาน WISESIGHT ที่นี่ได้เลย

ใส่ Promo code : WSPR01