รายงานการประชาสัมพันธ์ออนไลน์รูปแบบใหม่ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวัดผลการประชาสัมพันธ์ออนไลน์โดยเฉพาะ

ทิศทางของการประชาสัมพันธ์ได้เปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัย ในปัจจุบันที่ทุกอย่างอยู่บนช่องทางออนไลน์ การทำงานของนักประชาสัมพันธ์ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน ซึ่งนั่นรวมไปถึงการวัดประสิทธิภาพของการทำประชาสัมพันธ์ ซึ่งในยุคก่อนมีโซเชียลมีเดียวัดด้วย PR Value และบางองค์กรยังคงใช้ตัวเลขนี้เพื่อประเมินความคุ้มค่าของงบประมาณการลงทุน (Return of Investment – ROI) อยู่ แต่หลายหน่วยงานได้ปรับตัวและยกเลิกการอ้างอิงเช่นนี้ไปแล้ว เนื่องจากหลักการและเกณฑ์การวัดผลไม่สามารถรองรับรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันได้ 

ดังนั้น เพื่อให้การวัดผลการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไวซ์ไซท์ จึงได้ร่วมมือกับ 2 องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์มาอย่างยาวนานอย่างคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) โดยนำแนวคิด Barcelona Principle 3.0 มาต่อยอดและพัฒนาวิธีคำนวณผลลัพธ์ของการสื่อสารบนช่องทางออนไลน์ หรือที่เรียกว่า ONLINE PR SCORE ซึ่งให้ความสำคัญกับการวัดผล 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 1. Publisher Score วัดคะแนนประสิทธิภาพของสำนักข่าว 2. Content Score วัดคะแนนประสิทธิภาพของเนื้อหาข่าว 3. Audience Score วัดคะแนนการปฏิสัมพันธ์ของผู้อ่านและเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานอีกขั้น ไวซ์ไซท์ได้จัดทำผลการประชาสัมพันธ์ออกมาในรูปแบบ ONLINE PR REPORT รายงานสรุปการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ โดยในเล่มประกอบไปด้วยภาพรวมของทั้งแคมเปญ, ผลรวมคะแนน, และตัวอย่างเนื้อหาข่าวที่ถูกเผยแพร่ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้นักประชาสัมพันธ์สามารถวัดผลการดำเนินกิจกรรม และช่วยให้ทราบว่าการสื่อสารประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด รวมถึงสามารถนำผลวิเคราะห์ไปประกอบการตัดสินใจเลือกสื่อในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือแคมเปญต่างๆ ได้ในอนาคตอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ที่สนใจการวัดผลการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่นี้
สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างรีพอท ONLINE PR REPORT : MOTOR EXPO 2021
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก