เสริมศักยภาพทางธุรกิจให้พร้อมรับมือกับทุกการแข่งขัน เพิ่มความคล่องตัวของการติดต่อสื่อสารไร้ขีดจำกัดไปกับ  AIS Mobile PBX  อีกอิสระของการสื่อสารด้วยระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนอง Lifestyleของการบริหารธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0

ทุกวันนี้การทำงานไม่ได้จำกัดแค่อยู่ที่ออฟฟิศ เจ้าของธุรกิจสามารถใช้เบอร์มือถือเป็นเสมือนเบอร์กลางของสำนักงาน ที่สามารถมีเบอร์ต่อไปยังเบอร์มือถืออื่นๆ ของพนักงานได้อย่างสะดวกสบาย สามารถสื่อสารและทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนเรื่องระบบโทรศัพท์พื้นฐาน เพื่อเชื่อมต่อกับระบบตู้สาขาที่มีต้นทุนสูง นอกจากนี้ยังทำให้ไม่เสียโอกาสทางธุรกิจ ในกรณีหากย้ายสำนักงาน หรือ พนักงานลาออก ลูกค้าก็ยังคงสามารถติดต่อได้ผ่านเบอร์เดิม

นับว่า AIS Mobile PBX  เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการจัดบริหารจัดการระบบสื่อสารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยบริการระบบโทรศัพท์ครบวงจรซึ่งเป็นเสมือนตู้สาขาไร้สายอัตโนมัติ ทำให้เบอร์มือถือสามารถเปลี่ยนเป็นเบอร์กลางสำหรับบริษัทได้ง่ายดาย และยังมีหลากหลายฟังก์ชั่นที่น่าสนใจให้เลือกใช้เพื่อตอบสนองรูปแบบกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่แตกต่าง เช่นสามารถกำหนดเสียงตอบรับอัตโนมัติ และการโอนสายลูกค้าไปยังเบอร์มือถือที่กำหนดไม่ว่าแผนกนั้นๆ จะอยู่สำนักงานหรือไม่ AIS Mobile PBX  นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มาตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่จะมาช่วยผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และก้าวหน้าได้อย่างมืออาชีพ ยกระดับของการติดต่อสื่อสารให้อิสระไร้ขีดจำกัด เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจในยุคปัจจุบัน