หลังจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงการณ์เงื่อนไขดิจิทัลวอลเล็ต และมีการปรับสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาทนี้ ต้องมีเงินเดือนน้อยกว่า 7 หมื่น เงินฝากไม่เกิน 5 แสน และแจกทั้งสิ้น 50 ล้านคน เริ่ม พ.ค. 67 โดยให้ใช้ในรัศมีอำเภอ เฉพาะซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้น เกิดเป็นกระแสบนโลกโซเชียลชาวโซเชียลถามถึงนโยบายดังกล่าวอย่างสนั่นหวั่นไหว และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง

บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการสำรวจคำถามของคนบนโซเชียลผ่านเครื่องมือ ZOCIAL EYE พบว่า มีการพูดถึงกระแสเงินดิจิทัลมากถึง 180,000 ข้อความตลอดระยะเวลา 1 กันยายน – 12 พฤศจิกายน คิดเป็นยอดการมีส่วนร่วมสูงถึง 36 ล้านเอ็นเกจเมนต์ โดยมาจากช่องทาง Facebook 50%, X (Twitter) 20%, YouTube 17% และอื่นๆ 13% ส่วนการพูดถึงเรื่องดังกล่าว 67% เป็นไปในทิศทางเป็นกลาง 17% เป็นความคิดเห็นเชิงลบ และ 14% เป็นความคิดเห็นเชิงบวก

โดยแฮชแท็กที่ชาวโซเชียลเข้าไปพูดถึงเรื่องเงินดิจิทัลมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 #เงินดิจิทัล คิดเป็น 16,708 ข้อความ (25.33%), อันดับ 2 #ดิจิทัลวอลเล็ต 13,162 ข้อความ (19.95%), อันดับ 3 #เศรษฐา 8,379 ข้อความ (12.70%), อันดับ 4 #เศรษฐาทวีสิน 6,092 ข้อความ (9.24%) และอันดับ 5 เพื่อไทย 5,976 ข้อความ (9.06%)

นอกจากนี้ ไวซ์ไซท์ยังได้สรุป 10 คำถามที่เกิดขึ้นจากการทวงถามของคนบนโซเชียล เรียงลำดับตามจำนวนเอ็นเกจเมนต์ออกมาได้ดังนี้

  1. คุ้มค่าหรือไม่กับการเป็นหนี้ 5 แสนล้าน? กระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหน? (6,535,425 เอ็นเกจเมนต์)
  2. ทำไมต้องเป็นเงินดิจิทัล? ทำไมไม่โอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง ที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว? (2,612,768 เอ็นเกจเมนต์)
  3. เงินมาจากไหน? (1,838,228 เอ็นเกจเมนต์)
  4. ทำไมถึงจำกัดใช้ได้กับร้านในระบบภาษีและจำกัดรัศมีการใช้? (1,807,300 เอ็นเกจเมนต์)
  5. นโยบายประกาศใช้เมื่อใด? (1,252,915 เอ็นเกจเมนต์)
  6. มีวิกฤติอะไรถึงต้องแจกเงิน? (741,901 เอ็นเกจเมนต์)
  7. ชนชั้นกลางไม่เดือดร้อนหรอ? (425,210 เอ็นเกจเมนต์)
  8. เงินจะเฟ้อหรือไม่? (325,063 เอ็นเกจเมนต์)
  9. ถูกกฎหมายหรือไม่? (235,744 เอ็นเกจเมนต์)
  10. ทำไมไม่แจกทุกคน? (189,914 เอ็นเกจเมนต์)

ท้ายที่สุด ชาวโซเชียลก็ยังคงรอคอยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนออกมาชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อความเข้าใจกันดีของทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์​ของประชาชนทุกคน