(23 สิงหาคม 2566, กรุงเทพฯ) บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับ บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาทางการตลาด อันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น เปิดตัว “BrandSense” รายงานวิเคราะห์ข้อมูลแบรนด์รูปแบบใหม่ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่งและลดช่องว่างระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค

ปัจจุบัน นักการตลาดต้องพบเจอกับความท้าทายหลายประการในการการสร้างแบรนด์และเป็นผู้นำในตลาด รวมถึง มุมมองของผู้บริโภคและความคาดหวังต่อแบรนด์เองก็มีความเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนเช่นกัน การทำการตลาดและวางกลยุทธ์แบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์กับเทรนด์ในปัจจุบัน Wisesight และ INTAGE เล็งเห็นถึงความท้าทายในส่วนนี้ จึงได้พัฒนา BrandSense ร่วมกัน โดยจะช่วยให้แบรนด์สามารถทราบว่าเสียงของผู้บริโภคแบบไหนเรียกว่า “เสียง” (Voice) จริงๆ เพราะบางครั้งอาจเป็นเพียง “เสียงรบกวน” (Noise) เมื่อแบรนด์ทราบความต้องการที่แท้จริงแล้ว รายงานนี้จะช่วยจัดเรียงลำดับความสำคัญเพื่อให้แบรนด์เลือกโฟกัสด้านที่กลุ่มเป้าหมายสนใจมากที่สุด ก่อนที่แบรนด์จะนำไปพัฒนากลยุทธ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการนั่นเอง

ความพิเศษของ BrandSense

จะเห็นได้ว่า BrandSense ประกอบด้วยตัว “S” สองตัว ซึ่งมาจากคำว่า “SPACE” หรือโมเดลการวัดและประเมินผลของแบรนด์ที่พัฒนามาจากความเชี่ยวชาญของ INTAGE และคำว่า “Social” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ Wisesight เก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์หาเสียงที่แท้จริงของผู้บริโภค

โดย BrandSense ได้ผสมผสานการวิเคราะห์ข้อมูลจากสังคมออนไลน์และเทคนิคการสำรวจความคิดเห็นตลาดเข้าด้วยกัน การเชื่อมโยงข้อมูลจากทั้งสองฝั่งจะทำให้แบรนด์เข้าใจมุมมองของผู้บริโภคอย่างละเอียด ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีเหตุผล พร้อมสร้างความแตกต่าง และปรับกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำโดยการเลือกฟังเสียงที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงข้อมูลประชากร  พฤติกรรม ทัศนคติ และความผูกพันต่อแบรนด์ แบบอัปเดตล่าสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในแต่ละกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น

BrandSense เหมาะกับใคร?

  • Brand Manager: เห็นมุมมองของผู้บริโภคต่อแบรนด์ และทราบว่าแบรนด์ควรให้ความสำคัญกับจุดใด
  • Marketer: ช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนการตลาด
  • Digital Marketer: ปรับแผนการตลาดออนไลน์อย่างมีระบบด้วยข้อมูล

BrandSense เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการและการสร้างแบรนด์ในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ด้วยคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงและกระบวนการวิเคราะห์ที่ชัดเจน ทำให้แบรนด์สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ และก้าวสู่การเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจ พร้อมเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับผู้ที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BrandSense สามารติดต่อได้ที่ contact@wisesight.com หรือโทร. 02-274-1299