เป็นอีกหนึ่งปีที่คำศัพท์บนโลกโซเชียลเกิดขึ้นใหม่แทบจะทุกวัน เนื่องจากทุกภาษาต้องมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่แปลกที่ภาษาไทยของเรา มักจะมีคำใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ ยิ่งบนโซเชียลที่มีคอมมูนิตี้กลุ่มย่อยมากมาย ทำให้มีการคิดค้นคำศัพท์เพื่อสื่อสารกันเฉพาะกลุ่ม เมื่อมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายก็กลายเป็นคำศัพท์ฮิตขึ้นมา 

บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลคำศัพท์และวลีฮิตมากกว่า 40 คำที่ใช้กันบนโลกโซเชียลในปี 2566 ผ่านเครื่องมือ Social Listening หรือ ZOCIAL EYE ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 12 ธันวาคม 2566 พบว่า มียอดเอ็นเกจเมนต์รวมของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 372 ล้านเอ็นเกจเมนต์

รูปภาพกราฟแสดงการขึ้น-ลงของจำนวนเอ็นเกจเมนต์ตลอดทั้งปีเปรียบเทียบกับจำนวนคำที่ถูกพูดถึงในแต่ละช่องทาง

เมื่อลองดูกราฟแสดงความเคลื่อนไหวของคำศัพท์ต่างๆ ตลอดทั้งปีจะเห็นได้ว่า กราฟ TikTok ในช่องทาง Other (แสดงผลด้วยกราฟเส้นสีส้ม) มีเอ็นเกจเมนต์ของคำศัพท์ต่างๆ สูงกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆ ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนข้อความทั้งหมดแบ่งตามแพลตฟอร์มแล้วจะพบว่า คำศัพท์ถูกพูดถึงบน Facebook เป็นหลัก คิดเป็น 44.95% ตามมาด้วย X (Twitter) 41.79% และอื่นๆ อาจกล่าวได้ว่า หลายๆ คำศัพท์ยอดฮิตแม้จะถูกพูดถึงในแพลตฟอร์ม TikTok น้อย แต่ได้รับเอ็นเกจเมนต์ดีมาก และถูกนำไปพูดถึงในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ ตามมา

รูปกลุ่มคำที่จะแสดงขนาดตามจำนวนความถี่ของคำ (Word Clouds)

เมื่อนำคำศัพท์ทั้งหมดมาจัดอันดับคำที่มีจำนวนการพูดถึงและจำนวนเอ็นเกจเมนต์สูงที่สุด ออกมาได้เป็น 10 คำยอดฮิตประจำปี ดังนี้

  1. ฉ่ำ (68,658,379 เอ็นเกจเมนต์)
  2. เราก็เท่ซะด้วย ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย (48,821,426 เอ็นเกจเมนต์)
  3. ของแทร่ (42,923,833 เอ็นเกจเมนต์)
  4. ช็อตฟีล (42,532,822 เอ็นเกจเมนต์)
  5. วาสนาผู้ใด (21,621,098 เอ็นเกจเมนต์)
  6. ตัวมารดา (20,734,576 เอ็นเกจเมนต์)
  7. รังสิตมันร้าย (13,058,937 เอ็นเกจเมนต์)
  8. ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหน (10,329,684 เอ็นเกจเมนต์)
  9. คนไทยคนแรก (7,139,231 เอ็นเกจเมนต์)
  10. กรี๊ดสิครับ (3,156,666 เอ็นเกจเมนต์)

_________________________________________________________________________________________

วิเคราะห์ข้อมูล โดย อลิสา อิสราภัทร์