เริ่มต้นกับ ZocialEye : ดูกราฟ อย่างไร

หลังจากที่คุณสร้าง Campaign เสร็จแล้ว ZocialEye จะพาคุณไปยังหน้าแรกของ Campaign โดยปกติ ZocialEye จะมีการแสดงผลข้อมูล 2 แบบใหญ่ๆ คือ All Channel Summary และ All Channel Messages ก่อนอื่นเราจะมาอธิบายหน้าแรกหลังที่คุณสร้าง campaign เสร็จแล้วนั่นก็คือหน้า All Channel Summary นั่นเอง

All Channel Summary เป็นหน้าที่รวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับ Keyword และ sub keyword ที่ถูกใส่เข้าไปตอนสร้าง Campaign จากทุก Channel มาสรุปเป็นกราฟ ซึ่งในตัวอย่างจะเป็น campaign เกี่ยวกับ Hashtag ยอดฮิตในเดือนมกราคมได้แก่ สอดอstyle, กอล์ฟขวัญ, สายป่าน, เมย์เจ, เขื่อนkotic, แอบเม้าท์ชาวออฟฟิศ เป็นต้น โดยที่คุณสามารถปรับรูปแบบกราฟได้ตามที่ต้องการ เช่น ต้องการให้โชว์กราฟที่เกี่ยวข้องกับ Main keyword เท่านั้น หรือต้องการกราฟที่แสดงยอด engagement ในแต่ละวันของเดือนมกราคม หรือหากต้องการเปลี่ยนรูปแบบกราฟจากรายเดือนเป็นรายวันก็ทำได้เช่นกัน

ถัดจากนั้นจะเป็น Channel ของ Social ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram, Forum , News, Blog, Youtube

หากต้องการจะตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆเพิ่มเติม สามารถทำได้ที่เมนู Filter โดยมีฟังค์ชั่นการตั้งค่าหลายรูปแบบ ได้แก่

Search : หากมีคำที่ต้องการค้นหาเป็นพิเศษคุณสามารถกรอกลงในช่องนี้ได้ เช่น ต้องการแสดงเฉพาะข้อความที่คำว่า “ดราม่า” อยู่ในประโยค

Main keyword  และ Sub keyword : จะปรับการแสดงผลให้มีเฉพาะข้อความที่มี keyword ที่กำหนดไว้ตอนสร้าง campaign ร่วมอยู่ด้วยเท่านั้น ซึ่งในช่องนี้คุณสามารถเลือกได้มากกว่า 1 Keyword

Sentiment : หากต้องการให้แสดงผลเฉพาะข้อความที่เป็นเชิงบวก(Positive) เชิงลบ(Negative) หรือเป็นกลาง(Neutral) เท่านั้น สามารถตั้งแค่ได้ที่เมนูนี้

Categories : ในบาง Campaign อาจจะมีแยก Category แยกย่อยลงไป คุณสามารถสร้างและตั้งค่าการแสดงผลเฉพาะ Category ได้

Channel : สามารถเลือกแสดงผลเพียงแค่ Channel ใด Channel หนึ่งได้ เช่น ต้องการเพียงแค่ ข้อความที่มาจาก Facebook เท่านั้น

Message types : คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงผลเพียงแค่ข้อความที่เป็น post หรือ comment เท่านั้น

Sentiment verification : ปกติแล้ว ZocialEye จะมีระบบคาดเดา Sentiment เบื้องต้นอยู่แล้ว แต่หากคุณต้องการตรวจสอบ Sentiment เองก็สามารถทำได้ ซึ่งในส่วน

Sentiment verification เป็นการตั้งค่าการแสดงผลว่าต้องการให้แสดงข้อความทุกข้อความหรือต้องการให้แสดงผลเพียงแค่ข้อความที่ถูกยืนยัน Sentiment เรียบร้อยแล้ว

ถัดจากส่วนของกราฟ ส่วนต่อไปคือ Statistics ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวกับสถิติในแต่ละด้านของ campaign ที่คุณสร้างขึ้น เริ่มตั้งแต่จำนวนข้อความทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ถูกกำหนด ,ยอด Engagement (เช่น Like,Comment, Share บน Facebook) ที่เกิดขึ้น, จำนวน Account ที่มีการพูดถึง Keyword ดังกล่าว, จำนวน Message เฉลี่ยต่อวัน, จำนวน Engagement เฉลี่ยต่อวัน

จากนั้นจะเป็นส่วนของ Sentiment ที่จะคาดการณ์ความรู้สึกของแต่ละข้อความว่าเป็นข้อความเชิงบวก(Positive) เชิงลบ(Negative) หรือ เป็นกลาง(Neutral) รวมถึงส่วนถัดมานั่นก็คือสัดส่วนเพศของผู้ที่แสดงความคิดเห็น ซึ่งส่วนนี้ ZocialEye จะใช้การตรวจสอบจากการใช้คำว่าครับ/ค่ะ ในรูปประโยค

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนต่อมาคือ Top message by engagement ส่วนนี้จะเป็นการจัดลำดับข้อความที่มียอด Engagement สูงสุดในแต่ละ Channel ซึ่ง ZocialEye จะทำการประเมิน Sentiment มาให้อัตโนมัติ รวมถึงสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของข้อความนั้นได้

Heatmap คือแผนที่ที่จะทำการแสดงผลว่าข้อความที่เกี่ยวข้องกับ Keyword ต่างๆ มาจากจังหวัดไหน พื้นที่ไหนในประเทศไทยบ้าง โดยอ้างอิงจาก Location ของ Account โดยฟังค์ชั่นนี้รองรับเฉพาะข้อความที่มาจาก Twitter และ instagram เท่านั้น

เมนู Top user จะเป็นการแสดงผลในส่วนของ User หรือ Account ที่มีส่วนร่วมมากที่สุดกับ keyword โดยนับจากจำนวนข้อความที่ User โพสขึ้นบน Channel ต่างๆ ซึ่งหากคุณคลิกเข้าไปที่ User แต่ละคน คุณสามารถดูข้อมูลเชิงลึกที่ User มีส่วนร่วมกับ keyword ได้

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อธิบายรายละเอียดของ keyword ต่อจากส่วนของ Statistic โดยจะแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นในแต่ละส่วน เช่น Main keyword และ Sub keyword ที่มีจำนวนข้อความมากที่สุด, Top site ที่มีจำนวนข้อความมากที่สุด และ Top hashtag ที่เกี่ยวข้องกับ keyword

 

 

 

 

 

 

ในส่วนของ Word Clouds และ Hashtag Clouds จะเป็นส่วนที่แสดงผลคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือใช้ควบคู่กับ Keyword ที่คุณกำหนด เช่น เกี่ยวกับข่าวของ กอล์ฟขวัญ จะมีคำว่าแม่, ลูก,  รัก ตามมาด้วยในแต่ละข้อความ

 

ตามที่ได้เกริ่นไว้ข้างต้นว่า ZocialEye จะมีการแสดงผลข้อมูล 2 แบบใหญ่ๆ ซึ่งโดยปกติ ZocialEye จะถูกตั้งค่าไว้ให้โชว์หน้า All meassage summary หรือหน้าที่แสดงผลกราฟ เป็นหน้าแรกอยู่แล้ว แต่หากต้องการที่จะดูรายละเอียดข้อมูลรายข้อความสามารถเข้าไปที่ตรงแถบ Side bar ข้างซ้ายของ ZocialEye คลิกที่เป็นสัญลักษณ์รูปกราฟ แล้วเลือก All channel messages

หลังจากเข้ามาที่ยังหน้า All channel messages แล้ว ZocialEye จะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลจากกราฟกลายเป็นรายละเอียดของแต่ละข้อความใน campaign ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมาจากSocial networkตัวไหน, ข้อความถูกโพสโดยใคร, วันเวลาที่โพส, จำนวน engeagement ที่เกิดขึ้น และ sentiment ของข้อความ โดยเรียงลำดับจากข้อความล่าสุดที่เกิดในช่วงเวลาที่คุณตั้งไว้ เช่นเดียวกับ All message summary คุณสามารถตั้งค่าหรือกรอง บาง keyword ได้ตามต้องการที่เมนู filter

โดยปกติแล้ว ZocialEye จะมีระบบคาดเดา Sentiment ในตัว แต่หากมีข้อความใดที่รูปประโยคไม่สอดคล้องกับ Sentiment คุณสามารถที่จะประเมิน Sentiment เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง รวมถึงหากมี Account ใดทำการโพสหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ keyword เป็นจำนวนมาก ก็สามารถ Exclude ออกไปได้เช่นกัน เพื่อไม่ทำให้การสรุปข้อมูลที่หน้า Summary เพี้ยนไป

ZocialEye สามารถ export ข้อมูลของ campaign ออกมาเป็นในรูปแบบของ Excel file ได้ โดยสามารถเลือกได้ว่าข้อมูลที่ต้องการ Export ออกมานั้นต้องการทุก Channel หรือต้องการเพียงแค่ Channel ใด Channel หนึ่ง

หากคุณต้องการที่จะดูข้อมูลของCampaignเพียงบาง Channel ยกตัวอย่างเช่น ต้องการดูข้อมูลจาก Facebook เท่านั้น คุณสามารถเข้าไปที่แถบ Side bar ด้านข้าง จากนั้นกดเลือกที่สัญลักษณ์รูป Facebook ได้เลย

Related Content