365 days of social use # I was born in the 9th year to bow to the grace of God.

ตลอดระยะเวลา 365 วัน ที่ผ่านมานับเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมาย หลังจากได้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยแต่ละคนต่างแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ชาวโซเชียลเองก็แสดงออกด้วยการร่วมใจกันติดแฮชแท็ก “#ฉันเกิดในรัชกาลที่9” เช่นกัน

ทีมงานโธธ โซเชียล จึงได้เก็บข้อมูลการใช้ “#ฉันเกิดในรัชกาลที่9” ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 จนถึง 13 ตุลาคม 2560 (Main Keywords: #ฉันเกิดในรัชกาลที่9, #ฉันเกิดในรัชกาลที่๙ )  พบว่ามีการใช้แฮชแท็กนี้ถึง 172,360 ครั้ง โดยวันที่มีจำนวน message มากทีสุดคือวันที่ 14 ตุลาคม 2559 มีจำนวนสูงถึง 23,670 ครั้ง เนื่องจากหลังจากที่ได้ทราบข่าวแล้ว ทุกคนต้องการที่จะบันทึกไว้ด้วยความตื้นตันใจที่ได้เกิดในแผ่นดินของรัชกาลที่ 9 รวมถึงเป็นวันที่มีพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพจากโรงพยาบาลศิริราชสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง รองลงมาคือวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็นวันครบรอบ 1 ปี ที่ทรงเสด็จสวรรคต

กราฟแสดงปริมาณการใช้ #ฉันเกิดในรัชกาลที่9, #ฉันเกิดในรัชกาลที่๙

ซึ่งช่องทางที่มีการใช้แฮชแท็กมากที่สุดคือ Instagram โดยมีจำนวน 90,672 ครั้ง คิดเป็น 53% รองลงมาคือ Facebook มีจำนวน 48,959 ครั้ง คิดเป็น 28% และ Twitter 27,030 ครั้ง คิดเป็น 16% โดยช่องทาง Instagram และ Twitter นั้น ส่วนมากจะเป็นโพสรูปภาพ สเตตัสของบุคคลที่ต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ส่วน Facebook จะเป็นบทความหรือข่าวที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กราฟเปรียบเทียบการใช้งานแต่ละ Channel

นอกจากนี้ชาวโซเชียลยังมีการใช้แฮชแท็กอื่นๆ ร่วมกับ #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 ด้วย เช่น #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #kingbhumibol #เรารักในหลวง สำหรับวันที่มีการใช้แฮชแท็กนี้มากที่สุดคือวันศุกร์ เนื่องจากทั้งวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และ 13 ตุลาคม 2560 ต่างก็เป็นวันศุกร์เช่นกัน

 

 

โดยในแต่ละช่องทางที่มีการใช้ #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 นั้น Instagram เป็นช่องทางที่ชาวโซเชียลใช้มากสุด โดยเป็นการโพสแสดงความคิดถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งส่วนมากจะเป็นการโพสรูปถ่ายตนเองที่ถ่ายร่วมกับพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในพระอิริยาบถต่างๆ หรือภาพพระราชกรณียกิจตลอดระยะ 70 ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติ โดย Top 5 Users ที่ได้รับ Engagement สูงสุด ได้แก่

 

 

 

พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจปวงชนชาวไทยตลอดไปน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สุภัสสรา ธนชาต???????????????? #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #kingofthailand

A post shared by Supassara. (@supassra_sp) on

สำหรับ Facebook Top 5 Users ที่ได้รับ Engagement สูงสุด ได้แก่

 

นอกจากนี้ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา มีการใช้ #ฉันเกิดในรัชการที่9 สูงถึง 33,803 ข้อความ โดยผ่านช่องทาง Instagram สูงสุด คิดเป็น 51% รองลงมาคือ Facebook 43% โดยโพสท์ที่ได้รับ Engagement สูงสุดในแต่ละช่องทาง ได้แก่

Facebook เป็นโพสท์ของ ONUTZ ได้รับ Reaction ไปทั้งหมด 223,562 reactions 1,411 comments และ 24,480 shares

Instagram เป็นโพสท์ของ กันต์ กันตถาวร ที่โพสท์รูปตัวเองพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์

ข้าพระพุทธเจ้า นายกันต์กันตถาวรและครอบครัว นางสาวอัยดา ศรีมูลตรีและครอบครัว ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ @ploiiyada #kankantathavorn #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #พลอยและกันต์เกิดในรัชกาลที่๙

A post shared by Kan Kantathavorn (@kankantathavorn) on

ในส่วนของ Pantip นั้น กระทู้ที่ได้รับการแชร์สูงสุด เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 24 ชั่วโมง กับการถวายดอกไม้จันทร์ เพื่อส่งเสด็จรัชการที่ 9 ได้รับการแชร์ไปทั้งหมด 1,844 ครั้ง

๒๔ ชั่วโมง กับการถวายดอกไม้จันทน์ ส่งเสด็จรัชกาลที่ ๙ สู่สวรรคาลัย

และคลิปวีดิโอทาง YouTube ที่ได้รับ Engagement สูงสุด เป็นคลิปภาพบรรยากาศคนไทยกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ของ PPTV HD 36 มียอดวิวทั้งสิ้น 339,179 views แชร์มาที่ Facebook  792 ครั้ง

 

ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่กับพวกเราแล้ว แต่ศาสตร์ของพระราชา ที่เป็นศาสตร์แห่งความยั่งยืนยังอยู่กับพวกเราคนไทยทุกคน พวกเราข้อน้อมนำคำสอนเหล่านัั้นมาสืบทอดเจตนารมณ์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

 

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โธธ โซเชียล จำกัด

Related Content